Taborsberg

Taborsbergs förskola är omringad av en stor och fin gård som bjuder in till lek och utforskande. Förskolan ingår i enheten Haga förskolor.

Taborsbergs förskola, exteriör

Vår verksamhet

På Taborsbergs förskola går cirka 100 barn, som är fördelade på tre avdelningar. Avdelningen Smaragden är för barn i åldern 1-2 år, Rubinen för barn som är 3-4 år och Topasen för barn i åldern 4-5 år.

Haga förskolor

Haga förskolor är samlingsnamnet för dessa förskolor:

På Taborsberg arbetar 20 medarbetare: förskollärare, barnskötare, kokerska, ekonomibiträde och annan personal.

Tillsammans med den andra förskolan i Haga har vi pedagogiska nätverk med fokus på att öka kvaliteten på vår utbildning, i linje med vårt pedagogiska uppdrag.

Vi har också en specialpedagog som stöttar oss i det aktiva arbetet med att bredda basen, för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska lyckas.

I mötet med varje barn ser vi det resursstarka barnet. Vi har stor tilltro till barnens egenförmåga och vi uppmuntrar barnen att utforska och prova. Samtidigt finns vi där och stöttar. I våra utbildningar arbetar vi aktivt med att utmana barnens språk då vår utgångspunkt är att språk stimulerar lärande.

Vi har ett gemensamt systematiskt kvalitetsarbete där det kollegiala lärandet är i fokus för både barn och pedagoger.

Barnets nyfikenhet och lust ligger till grund för vår verksamhet. Vi utgår från barnets värld och intressen. Verksamheten bygger på förskolans läroplan. Hos oss möter barnen idéer och utmaningar som utvecklar deras självständighet och tilltro till den egna förmågan. Barnet möter också intresserade och reflekterande pedagoger som ställer nyfikna frågor. Barnen får möjlighet att lära sig saker genom att leka, skapa och utforska – på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna.

Vi har tillsammans formulerat våra värdeord som leder oss i arbetet mot ökad kvalitet:

  • Välkomnande
  • Tillit
  • Delaktighet
  • Glädje
  • Utforskande
  • Framtidstro

Vårt mål är att skapa en likvärdig förskola för alla barn!

Vi möter barnen med glädje och en positiv inställning. Vi anser att det är viktigt att vara lyhörda för barnens intressen och behov, för att bygga tillitsfulla relationer. Vi vill gärna skapa mindre sammanhang för barnen, därför delar vi in barnen i mindre grupper.

Vår strävan är att barnets bästa alltid kommer först. Vårdnadshavarna är de viktigaste personerna i barnens liv. Vi eftersträvar en god relation mellan förskola och hem. De dagliga samtalen är viktiga för oss för att stärka de goda relationerna. Årligen erbjuder vi utvecklingssamtal där vi berättar om vårt arbete på förskolan och hur vi utmanar barnens lärande och utveckling. Vi bjuder även in till informationsmöte för alla vårdnadshavare där vi gärna berättar mer om vår utbildning.

Vårt övergripande tema som vi valt över tid är Hållbar utveckling. Fokus ligger på hälsa och rörelse, socialt samspel, natur med mera. Ett av våra värdeord är framtidstro och med detta tema vill vi fortsätta arbeta för vårt egna framtidsskapande.

Taborsbergs förskola har fina och charmiga lokaler och förskolan omges av stora utomhusytor, som bjuder in till rörelse.

Vi har egen kokerska samt ett ekonomibiträde som lagar vår goda mat. Maten serveras i vår matsal. De yngsta barnen äter på sin avdelning.

Matsedel

Mer om Taborsberg

Beskrivning: Välkomnande, tillit, delaktighet, glädje, utforskande och framtidstro

Årskurser: Förskolor

Rektor
Lejla Sultanic
011-15 32 31

Avdelningar
Smaragden: 011-15 19 36
Rubinen: 011-15 19 93
Topasen: 011-15 19 86

Administration
Anita Larsson
011-15 28 55

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontakt Norrköping
011-15 00 00

Hitta till Taborsberg