Lägg in schema i IST Home Skola

På denna sida finns information om att lägga in schema i appen IST Home Skola.

Kalender

Ett grundschema behöver lämnas in i appen IST Home Skola.

I appen IST Home Skola fyller du i barnets schema på förskolan och fritidshemmet samt om barnet är inskrivet på fritidsgårdsverksamhet.

Grundschemat gäller tills du skickar in ett nytt schema. Du kan också skicka in ett tillfälligt schema om det är någon vecka som avviker från grundschemat.

Alla behöver lämna in ett grundschema. För att lämna ett grundschema väljer du klicka knappen "Lämna in tider".

Delad plats ska separerade vårdnadshavare ha om båda är i behov av omsorg. Delad plats betyder att vårdnadshavarna får var sin placering och ska skicka in var sitt schema. För att lämna ett grundschema väljer du klicka knappen "Lämna in tider". Appen känner av att du har en delad plats.

Ja, du kan markera flera barn och sedan fylla tider som gäller för alla.

  • Nej, fristående förskolor har egna system för schema. Appen gäller kommunala förskolor, fritidshem, fritidsgårdar och skolor.

När du har lagt in grundschemat i appen IST Home Skola och fått det godkänt av personalen kan du se tiderna i din kalender i appen. Schemat godkänns kontinuerligt av personalen på förskolan, fritidshemmet och fritidsgården.

I appen registrerar du vilka personer som får hämta ditt barn.

Klicka på knappen "Ange hur barn hämtas" för att registrera vem som hämtar ditt barn en specifik dag.

En tillfällig förändring är exempelvis när morfar hämtar tidigare eller om ditt barn kommer lite senare någon dag. Tillfälliga förändringar gör du senast dagen innan i appen IST Home Skola. Gå till knappen "Justera tid".

Schemablanketten finns kvar för de vårdnadshavare som inte har BankID. Den går att skriva ut och fylla i som papperblankett.

Schemablankett närvarotid förskola och fritidshem - Norrköpings kommun (norrkoping.se)

Barnets närvarotid på förskola och fritidshemmet bestäms av den tid som vårdnadshavarna arbetar eller studerar plus restid. Du hittar mer information om närvarotid på nedanstående webbsidor.

Närvarotid och schema i förskolan (Så fungerar förskolan)

Anmäla förändringar (Fritidshem)

Vid temporära scheman, som till exempel under lov och vid klämdagar, ska du som vårdnadshavare lämna schema i IST Home Skola senast ett visst datum. Det är viktigt att du lämnar schemat i tid då det är underlag för chefens planering av bemanningen under perioden. Det går inte att skicka in schema efter passerad deadline. Om du inte har skickat in något schema före deadline tolkas det som att ditt barn ska vara ledigt under perioden.

Kontakt

Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00

Mer information