Åbymoskolan

Åbymoskolan ligger i Åby, cirka en mil norr om Norrköping, bredvid Åby och Kolmårdens vackra natur. Skolan har 519 unika, nyfikna och härliga elever samt 68 kompetenta medarbetare.

Åbymoskolan ligger nära fina naturområden. I skolans närhet finns badhus, bibliotek och även den nybyggda Åby Arena. Eleverna har tillgång till en stor skolgård där vi sparat den ursprungliga växtligheten som blandas med lekredskap och en bollplan.

Åbymoskolan

Hela enheten arbetar tillsammans för att skapa ett bra fritidshem och skola med hög måluppfyllelse och en god lärandemiljö. Vi på skolan utgår ifrån elevens nyfikenhet och upptäckarlust, och genom utmaningar vill vi stimulera till nya kunskaper. Våra visionsord är Glädje, Kunskap, Trygghet och Ansvar och det ska genomsyra hela vår verksamhet.

På Åbymoskolan har eleverna inflytande över sitt eget lärande genom bland annat elevledda utvecklingssamtal i årskurs 4-6 och genom regelbundna klass- och elevråd för alla klasser på skolan. Våra lärare, förskollärare och lärare i fritidshem är i mycket hög grad behöriga. Skolan har också sex förstelärare som tillsammans med rektorerna leder skolans systematiska kvalitetsarbete.

På skolan finns ett elevhälsoteam och två stödteam. Teamen består av skolsköterska, kurator, förstelärare med specialpedagogiskt uppdrag, speciallärare i svenska respektive matematik, teamlärare, stödpedagog samt resurspedagog. Elevstödet arbetar mot såväl elever som pedagoger i syfte att stödja eleverna i att nå målen och trivas i skolan. Skolans systematiska arbete för trygghet och studiero leds av elevhälsoteamet och utvecklingsgruppen, och görs tillsammans med alla elever och pedagoger i dagliga arbetet.

Pedagogerna på vår skola arbetar utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt. På skolan arbetar vi också med synligt lärande och att synliggöra mål för både elever och föräldrar. Lärare och förskollärare arbetar utifrån skolans lokala handlingsplaner för läs och skriv samt matematik, i syfte att utveckla elevernas språk och matematiska förmåga.

Fritidshemmet är öppet 6.15-17.30 (eller som längst 18.30 vid överenskommelse). Genom lek och skapande stärker eleven sin självkänsla och sin sociala kompetens. De lär sig att umgås och samspela med andra människor, skratta, bli arga utan att slåss, kompromissa, känna sympati och empati. Fritidshemmet är ett viktigt komplement till skolan för att skapa en helhet i elevens utveckling och lärande.

I huvudbyggnaden, som kallas för Stora Åbymo, huserar årskurs F-3 och här finns också vårt fritidshem. Varje årskurs har en egen ingång med egna kapprum.

I den mindre skolbyggnaden, Lilla Åbymo, går årskurs 4-6. Byggnaden skall renoveras och under tiden så går mellanstadiet i paviljongerna vid Åby Arena.

På skogården finns också en byggnad där matsal och slöjdsalar finns.

Fritidshemmet på Åbymoskolan består av fyra olika avdelningar, en för varje årskurs på lågstadiet. Fritidshemmet och skolan delar lokaler på Stora Åbymo. Åbymoskolans 10-12-årsverksamhet är integrerade med avdelningen för årskurs 3. Mer information hittar du i foldern nedan.

Information fritidshemmet Åbymoskolan Pdf, 309 kB.

Film om förskoleklass på Åbymoskolan

I filmen får du veta lite mer om hur det är att gå i förskoleklass på Åbymo.

Utbyggnad av Åbymoskolan

Åbymoskolan ska byggas ut för att kunna ta emot fler elever. Utbyggnaden omfattar Lilla Åbymo och matsalsbyggnaden och startar under vårterminen 2024.

Här kan du läsa mer om projektet och ta del av utskick som har gjorts.

Utbildningslokaler under utveckling - Åby

Mer om Åbymoskolan

Beskrivning: Naturområden, bibliotek, badhus, Campus, språk- och matematikmedvetna

Årskurser: F-6, Fritidshem

Rektor för F-3
Petra Bergenbrant
011-15 38 83
Skicka e-post

Rektor för 4-6
Oskar Abrahamsson
011-15 17 67
Skicka e-post

Biträdande rektor för förskoleklass och fritidshem
Maria Helander
011-15 53 61

Sjukanmälan skola
Appen Skola24

Sjukanmälan fritidshem
Appen IST Home Skola

Om ditt barn har specialkost ringer du även till köket på
011-15 53 64
Om ditt barn har fritidshem SMS:ar du avdelningens telefon, se nummer nedan.

Skoladministratör
Annika Dagh
011-15 53 60

Skolsköterska
Pernilla Swärd
011-15 38 64
072-599 13 29

Skolkurator
Amanda Englund
011-15 53 65

Husmor
011-15 53 64
073-798 04 65

F-klass
072-574 99 95

Åk 1
072-574 99 79

Åk 2
072-574 99 90

Åk 3
072-574 99 91

Åk 4
072-574 99 92

Åk 5
072-574 99 93

Åk 6
072-574 99 94

Hitta till Åbymoskolan