Enebyskolan

Enebyskolan är en nyrenoverad 7-9-skola som ligger i området Eneby i norra Norrköping.

Läs mer om Enebyskolan på vår blogg

Enebyskolan ligger i norra Norrköping, mitt i ett bostadsområde med närhet till spårvagnslinje, buss och grönområden. Skolan är en 7-9-skola med cirka 336 elever och omkring 50 medarbetare.

På Enebyskolan arbetar vi för att skapa trygghet och trivsel vilket vi tycker är
grunden för allt lärande. Hos oss ges elever förutsättningar att utveckla sin
förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar för sitt lärande. På skolan
finns en kommungemensam resursgrupp för elever med rörelsehinder (RH).

På Enebyskolan arbetar ca 50 personer samt två rektorer. Vi arbetar i arbetslag och totalt finns fyra arbetslag med pedagogisk personal och ett arbetslag med övrig personal. Varje arbetslag med pedagogisk personal har 3 klasser. Gemensamt för dessa lag är att personalen har en bred och djup kompetens att leda elevernas lärande och utveckling.

På skolan finns ett elevhälsoteam bestående av kurator, skolsköterska, specialpedagoger samt rektorer. Vi har även en trygghetsgrupp där personal från samtliga arbetslag är representerade.

Ett av skolan prioriterade mål är att skapa en sund pluggkultur.

Vi har arbetat fram en modell för hur vi startar, genomför och avslutar lektioner. Lärararna använder samma mall för elevplaneringar i alla ämnen så att eleverna vet vad de ska lära sig och hur de kommer bedömas.

Eleverna får låna varsin dator (Chromebook) för att kunna arbeta med våra digitala lärverktyg så som Classroom och digitala läromedel.

Enebyskolan erbjuder undervisning för elever med rörelsehinder och inlärningssvårigheter samt ytterligare funktionsvariationer. Vår målgrupp är elever i årskurs 7-9.

Vi har i dagsläget plats för cirka åtta elever och erbjuder egen anpassad arbetsplats, dator och personal med erfarenhet och specialkompetens. Vårt mål är att varje elev ska få den bästa skolgången utifrån sina förutsättningar och behov.

Alla elever har klasstillhörighet i ordinarie klasser och vår strävan är
att eleven följer undervisningen i klassen. Vi gör en individuell studieplan
för elevens skolgång, tillsammans med elev, vårdnadshavare, undervisande lärare, mentor och elevassistent.

Enebyskolans lokaler är väl anpassade för elever med funktionsvariationer.
Skolan är byggd i ett plan och vi har takliftar, lyftbord, anpassade kök, med
mera. Vi jobbar i ett team som består av specialpedagog, pedagoger och
elevassistenter/personliga pedagoger. Vi har bred kompetens och stor
erfarenhet.

På skolan finns ett elevhälsoteam bestående av kurator, skolsköterska, specialpedagoger samt rektorer. Vi har även en trygghetsgrupp där personal från samtliga arbetslag är representerade.

Vi arbetar för att alla elever ska känna sig trygga i skolan. Därför har vi ett aktivt värdegrundsarbete och ett förebyggande trygghetsarbete bland annat genomför mentorerna värdegrundsövningar med olika teman. I samband med att eleverna börjar årskurs 7 hos oss åker klassen tillsammans med mentorer, kurator och fritidsgårdspersonal på en heldagsutflykt där vi arbetar för att svetsa samman klassen.

Enebyskolan har ett välfungerande elevråd med representanter från alla klasser. En gång i månaden deltar någon från elevrådet på skolans ledningsgruppsmöte.

Varje termin kallar vi till utvecklingssamtal och föräldramöte.

På vår blogg enebyskolan.bloggspot.com finns information från mentorerna och rektorerna.

Vi har ett skolcafé, som drivs av eleverna med stöttning av en caféansvarig personal, där elever och personal fikar tillsammans för att skapa trygghet i korridoren.

Eleverna har genom elevrådet en stor möjlighet att påverka driften av elevcaféet samt dess utbud. Enebyskolan är en sockerfri skola och i caféet erbjuder vi ett flertal nyttiga och billiga alternativ för frukost och mellanmål.

Mer om Enebyskolan

Beskrivning: Eget tillagningskök på skolan och en kommungemensam resursgrupp för rörelsehindrade elever

Årskurser: 7-9

Rektor
Peter Brangö
011-15 32 02
Skicka e-post

Rektor
Josef Alacam
011-15 33 10
Skicka e-post

Enebyskolans kök
011-15 32 12

Sjukanmälan skola
Appen Skola24

Sjukanmälan fritidshem
Appen IST Home Skola

RH-enheten:
Patrik Henriksson
072-539 95 87

Jonas Schenström
072-539 95 97

Hitta till Enebyskolan