Jurslaskolan

Enheten är tvåparallellig med klasser från förskoleklass till årskurs 6, fritidshem och 10-12 års verksamhet. Skolan ligger i en härlig miljö med stor, upprustad skolgård och närhet till naturen.

Vi förvaltar en tomt nära Lillsjön där det finns vindskydd, samlingsplats och eldstad så att klasserna även kan laga sin lunch där. I verksamheten används utomhusmiljön som ett viktigt inslag i pedagogiska aktiviteter. Enheten har ett skolbibliotek.

På vår skola arbetar cirka 55 medarbetare och det finns två rektorer. Vi arbetar i tre arbetslag: F-1, 2-3 och 4-6. På skolan finns ett elevhälsoteam med kurator, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare och logoped. Två utvecklingsgrupper driver pedagogiska frågor. Det finns också ett trygghetsteam med lärare, fritidspedagog och kurator. Rektor ingår i elevhälsoteamet och trygghetsteamet.

Enheten är en övningsskola för lärarstudenter.

På enheten har vi ett språkutvecklande arbetssätt och fokus på att synliggöra elevers lärande, utmana eleverna i undervisningen, öka delaktigheten och utveckla förmågan att ta ansvar. Vi använder strategier från kooperativt lärande för att skapa samarbetsformer som gynnar lärande. Verksamheten arbetar aktivt för att inkludera alla elever.

Trygghetsteamet är en viktig del i det främjande arbetet kring trygghet och trivsel. Skolan arbetar med STARK-uppdrag där eleverna är delaktiga. Värdegrundsarbetet STARK vilar på ett förhållningssätt med fokus på Språkbruk, Trygghet, Ansvar, Respekt och Kunskap. För att främja en trygg miljö erbjuder vi alla elever planerade rastaktiviteter. Skolan arbetar med ett faddersystem.

Skolan har återkommande klassråd och elevråd. Rektor leder elevrådet. Skolan har också matråd och biblioteksråd. Eleverna är delaktiga i trygghetsarbete genom värdegrundsgruppen.

Jurslaskolan är ett tillagningskök som tillhör kostenheten. Vi erbjuder en dagens rätt och en alternativ rätt, samt en salladsbuffe med 6 olika sorters råkost. En dag i veckan serveras det helt vegetariskt. Det mesta lagas från grunden och till soppdagar serveras hembakat bröd.Vi arbetar mycket med ekologiska och närproducerade råvaror och vi försöker hålla matsvinnet nere.

Som vårdnadshavare kan ni förvänta er följande av personalen

  • Att vi arbetar för att varje elev ska utvecklas både socialt och kunskapsmässigt mot målen och att vi vill ge alla elever stöd efter behov.
  • Att all personal arbetar med att skapa trygghet och arbetsglädje för eleverna och att de ska känna att det är en positiv och trivsam skolmiljö hos oss. Vi arbetar aktivt mot mobbning och all annan kränkande behandling.
  • Att vi vuxna hjälper till att lösa konflikter vid behov och att vi tar kontakt med vårdnadshavare om det händer eleven något i skolan som vi tycker att du bör känna till.

Av elever på skolan förväntar vi oss följande

  • Att du uppträder vänligt, använder ett vårdat språk och visar hänsyn mot alla elever och personal.
  • Att du bidrar till arbetsro.
  • Att du följer klassens och skolans regler.

Av vårdnadshavare till elever på skolan förväntar vi oss följande

  • Att ditt barn kommer i tid och har ätit frukost.
  • Att du ser till att ditt barn har allt det behöver under skoldagen (hemuppgifter, idrottskläder, frukt med mera).
  • Att du är försiktig med att förmedla negativa känslor om skolan till ditt barn. Det mesta kan vi vuxna med positivt samarbete lösa utan att oroa barnen.Att du meddelar skolan om det sker förändringar i familjen som påverkar ditt barn.

Mer om Jurslaskolan

Beskrivning: Miljö, utomhuspedagogik

Årskurser: F-6, Fritidshem

Rektor
Senad Mutic
011-15 32 06

Biträdande rektor
Nina Ramic Fagerberg
011-15 32 90

Sjukanmälan skola
Appen Skola24

Sjukanmälan fritidshem
Appen IST Home Skola

Husmor
011-15 17 70

Arbetslag F-2, 3-6
011-15 17 65

Fritidshem F
072-738 25 26

Fritidshem årskurs 1
072-465 20 37

Fritidshem årskurs 2
072-581 28 61

Fritidshem årskurs 3
072-465 20 36

Fritidshem årskurs 4-6
072-581 28 50

Hitta till Jurslaskolan