Råsslaskolan

Råsslaskolan ligger i Kolmården ca 2,5 mil norr om Norrköping i ett naturskönt område nära Bråviken. Skolan är en 4–9-skola.

Vår vision

Vi arbetar med att utveckla Råsslaskolan till en 4–9-skola där all personal samverkar mot gemensamma mål och med en samsyn som blir tydlig för elever och föräldrar. Råsslaskolan arbetar för att utveckla ett mer aktivt friluftsliv för eleverna i skolan. Här har vi också utvecklat ett bra samarbete med Råssla fritidsgård vid våra friluftsdagar.

Vi satsar mycket på att ge eleverna många och varierade kulturupplevelser genom Skapande skola projektet. Det är viktigt för oss att eleverna känner trygghet och trivsel som grund för ett bra lärande.

Genom Östsam har vi ingått i ett No/Teknik-projekt främst i år 4–6. Att utveckla samarbetet Skola-Arbetsliv ingår också i projektet.

Vår värdegrund

Råsslaskolans ledord:

  • Trygghet
  • Delaktighet
  • Kunskap
  • Respekt
  • Glädje

Samarbete med andra

Skolan samarbetar med skolor inom Nordisk Plattform, vilket innebär att elever och lärare besöker varandras skolor i de nordiska länderna. Genom exempelvis klassombud, föräldraråd och öppet hus-dagar vill vi få föräldrar mer informerade och engagerade i sina barns skola. Vi har också samarbete med föreningslivet och kyrkorna i Kolmården.

Mer om Råsslaskolan

Beskrivning: No/Teknikprojekt, Östsam, Campus, Nordisk Plattform, S.M.A.R.T mat

Årskurser: 4-9

Biträdande rektor åk 4-6
Rickard Kenndal
011-15 20 59
Skicka e-post

Rektor åk 7-9
Daniel Frölander
011-15 63 26
Skicka e-post

Skolsköterska
011-15 32 62

Kurator
011-15 36 35

Studie- och yrkesvägledare
011-15 36 37

Specialpedagog för högstadiet och årskurs 5
072-57 47 111

Specialpedagog för mellanstadiet
076-76 03 023

Speciallärare
072-58 45 592

Sjukanmälan skola
Appen Skola24

Sjukanmälan fritidshem
Appen IST Home Skola

Hitta till Råsslaskolan