Söderporten

Söderportens skola ligger i stadsdelen Hageby i södra delen av Norrköping. Vi är kommunens största grundskola med cirka 580 elever i årskurserna F-6. På enheten finns också anpassad grundskola och våra fyra fritidshemsavdelningar.

På vår skola arbetar cirka 120 medarbetare och tre rektorer. Vi är organiserade i elva arbetslag. På skolan finns två elevhälsoteam med kuratorer, specialpedagoger och skolsköterskor. Rektor ingår också i elevhälsoteamet. Vi har en hög andel behöriga lärare i alla verksamheter. Vår skola har nyligen avslutat ett samarbete med Skolverket inom ramen för "Samverkan för bästa skola". Målet med samarbetet har varit att ytterligare höja kunskapsresultaten och likvärdigheten genom ett långsiktigt utvecklingsstöd som pågått i 3 år.

Läsa mer om våra lärdomar i samband med projektet

På Söderporten genomsyras all undervisning av ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Det innebär ett medvetet val av texter, bildstöd, modellering där pedagogen visar hur man exempelvis tar sig an en text. Vi använder oss också av ett elevaktivt arbetssätt där elevernas talutrymme är i centrum. För att skapa studiero, sammanhang och tydlighet för våra elever har alla klasser en tydlig lektionsstruktur. Vi utgår från de didaktiska frågorna vad, var, hur och varför. I årskurs 4-6 har alla elever en egen Chromebook, och i årskurs 1-3 och förskoleklassen har eleverna en Chromebook på två. Det gör att samtliga elever på Söderporten har tillgång till de digitala lärverktyg som Norrköpings kommun erbjuder exempelvis inläsningstjäns och Binogi

Vi är organiserade i ett tvålärarskap, vilket innebär att det alltid är två lärare med på samtliga teoretiska lektioner. Detta gör att eleven kan få mycket god stöttning i sitt lärande genom att vi delar upp oss i mindre grupper under dagen.

Genom kontinuerlig analys av undervisningen och elevernas kunskapsutveckling arbetar vi för att varje elev ska utvecklas utifrån sina förutsättningar. Det är i mötet mellan lärare och elev som kvalitet skapas vilket leder till högre måluppfyllelse.

På Söderporten förverkligas begreppet "en skola för alla". Här möts alla barn/elever oavsett bakgrund och ursprung i en mångfald som berikar lärandet och ger en unik social kompetens.

Skolans trygghetsteam består av pedagoger från samtliga arbetslag. Trygghetsteamet arbetar främjande och förebyggande med ett antal återkommande inslag som om Rastempen, Trygga raster, styrda rastaktiviteter, Trygghetsvandringar och Fokussamtal.

Aktiviteterna och vilken effekt dessa gett utvärderas årligen i en likabehandlingsplan. I likabehandlingsplanen finns trygghetsskapande arbetssätt formulerat. På Söderporten har vi utarbetat gemensamma undervisningsstrukturer som ökar barnens trygghet i sitt lärande.

På 4-6 arbetar lärarna i team om 5 lärare på tre klasser och en speciallärare kopplad till varje team.

Likabehandlingsplan Pdf, 659.1 kB.

Eleverna görs delaktiga det vardagliga arbetet genom att deras åsikter tas tillvara. Vid fokussamtalen ställer vi fördjupande frågor till eleverna. Den formella delaktigheten sker genom klassråd, elevråd och matråd.

Vårdnadshavare erbjuds delaktighet och har möjlighet att påverka genom olika forum exempelvis föräldramöten, utvecklingssamtal samt i den dagliga kontakten med personal på skolan och fritidshemmet. Varje klass har minst ett föräldramöte per läsår.

Förskoleklass, årskurs 1-3 samt en av våra avdelningar på anpassad grundskola har sin verksamhet i den nybyggda delen av skolan som invigdes 2019. Årskurs 4-6 har gott om utrymme i den sin del av skolan, med flera extra salar och grupprum.

Skolan har fullt utrustade salar för ämnena slöjd, bild, musik, hem och konsumentkunskap samt idrott och hälsa.

På vår skola finns ett tillagningskök och en rymlig matsal. Varje dag serveras en huvudrätt och ett vegetariskt alternativ.

Vårdnadshavare kan förvänta sig av oss i skolan att vi:

 • Möter eleverna med hänsyn, tydlighet och respekt.
 • Arbetar för att skapa arbetsro, trygghet och ett inbjudande samtalsklimat för eleverna.
 • Arbetar aktivt och förebyggande mot mobbning och kränkande behandling. Tydliggör kunskapskraven och strävar efter att möta varje elev utifrån deras kunskapsnivå.
 • Erbjuder utvecklingssamtal en gång per termin.
 • Vi värnar om ett gott samarbete mellan skola och hem och kontaktar er vid behov.

Vi förväntar oss av eleverna att de:

 • Visar hänsyn och respekt för alla på skolan.
 • Följer skolans ordningsregler.
 • Passar tider.
 • Har med sig allt de behöver för skoldagen.
 • Tar ansvar för sitt lärande.
 • Är rädda om sina egna, andras och skolans saker.
 • Att de använder hjälm när de cyklar till och från skolan.

Vi förväntar oss av er som vårdnadshavare:

 • Att ditt barn kommer i tid, utvilat och har ätit frukost.
 • Att ni sjukanmäler ert barn via appen IST Home Skola
 • Att ni alltid sjukanmäler frånvaro varje dag ert barn är borta
 • Att ni ser till att era kontaktuppgifter finns på “Mina sidor”
 • Att ditt barn vid sjukdom, exempelvis magsjuka stannar hemma minst 48 timmar efter senaste symtom.
 • Att du är engagerad i ditt barns utveckling och är beredd att samarbeta med skolan.
 • Att du tar del av information från skolan.
 • Att du kontaktar berörd personal vid frågor, funderingar, sjukanmälan och ledigheter.
 • Att du förmedlar en positiv bild av skolan till ditt barn.
 • Att du ser till att ditt barn använder hjälm när de cyklar till/från skolan.

Mer om Söderporten

Beskrivning: Språkutvecklande arbetssätt, tvålärarskap, rastverksamhet, tillgänglig lärmiljö

Årskurser: F-6, Fritidshem, Anpassad grundskola

Sjukanmälan skola
Appen Skola24

Sjukanmälan fritidshem
Appen IST Home Skola

Rektor, förskoleklasser
Kajsa Andersson Lundblad
011-15 32 96

Rektor, åk 1-3
Kajsa Andersson Lundblad
011-15 32 96

Rektor, åk 4-6
Hans Sandberg
011-15 12 11

Rektor, anpassad skola
Linda Nyberg
011-15 60 96

Rektor, fritidshem
Kajsa Andersson Lundblad
011-15 32 96

Skolkurator, åk F-3 och fritidshem
Ann Carlsson
072-583 57 41

Skolkurator, åk 4-6 och anpassad grundskola
Philip Berlin & Sandra Vesterlund
072-584 34 27

Skolsköterska, åk FA & 1-3
Elisabeth Hadd Danielsson
011-15 18 73

Skolsköterska, åk FB, FC & 4-6 och anpassad grundskola
Maria Fjeldstad
011-15 23 81

Specialpedagog, åk F-3 och fritidshem
Helene Lindström
072-574 71 78

Specialpedagog, åk F-3, fritidshem och anpassad grundskola
Charlott Jonsson
072-724 38 46

Klasser och avdelningar

F-klass A 0725- 835 723

F-klass B 0725 -835 703

F-klass C 0725-835 707

Klass 1A 0725-747 070

Klass 1B 0727-243 851

Klass 1C 0725-835 730

Klass 1D 0738-531 641

Klass 2A 0725-835 726

Klass 2B 0724-652 010

Klass 2C 0725-835 714

Klass 2D 0727-243 853

Klass 3A 0725-843 417

Klass 3B 0725-843 418

Klass 3C 0725-974 068

Klass 3D 0725-835 728

Klass 4A 0725-835 704

Klass 4B 0725-821 768

Klass 4C 0725-835 710

Klass 5A 0725-974 073

Klass 5B 0725-835 752

Klass 5C 0725-835 760

Klass 6A 0725-835 754

Klass 6B 0725-835 788

Klass 6C 0727-243 844

Delfinen 0725-843 419

Bläckfisken 0725-835 737

Södergården 1-3 0725-747 071

Södergården 4-6 0727-243 843

Duvans fritidshem 0725-835 701

Tranans fritidshem 0725-835 713

Sparvens fritidshem 0725-835 722

Fågelboets fritidshem 0725-835 718

Träslöjd 0725-835 791

Textilslöjd 0725-835 781

Musik 0725-835 795

Hemkunskap 0725-835 780

Idrott och hälsa 1-3 0725-835 798

Idrott och hälsa 4-6 0725-835 758

Hitta till