Uttersbergsskolan

Uttersbergsskolan ligger i Krokek, ett större samhälle i Kolmården, norr om Bråviken. Från Norrköping finns det goda tåg- och bussförbindelser till Uttersbergsskolan. Vi har cirka 350 barn från förskoleklass till årskurs 3, och är cirka 55 medarbetare samt två skolledare på skolan.

Vår skola är indelade i årskursvisa arbetslag samt ett arbetslag för elevhälsan. Skolan och skolgården är modern och rustad för dagens krav på fritidshem och skola och bjuder in till mycket lärande, aktivitet och rörelse. Vi har en fantastisk omgivning, nära till badhus, bibliotek, konstgräsplan och kolmårdsnaturen där vi disponerar två skolskogar. Under vintern har vi närhet till pulkabackar och skridskobana.

Vi ser vår skola som en helhet och arbetar för elevernas lärande och välbefinnande under hela dagen. Skolan har ett väl fungerande elevhälsoteam med specialpedagog, speciallärare, kurator, logoped och skolsköterska.

För att skapa bästa möjliga lärande för våra elever arbetar vi sedan flera år tillbaka med att synliggöra elevernas lärande. Vi försöker utmana i undervisningen och arbetar för att öka barnets delaktighet och förmågan att ta ansvar. Elevernas idéer och intressen tas tillvara på olika sätt, bland annat genom skolråd, klassråd och fritidsråd. Ett aktivt arbete pågår kring barns lärande i matematik, liksom i språk- och läsutveckling.

Inom fritidsverksamheten har vi olika temaområden. Fritidshemmet och skolan arbetar tillsammans för att skapa en helhet i elevens utveckling och lärande.

Läsårstider

Uttersbergsskolans dokument

Information om fritidshem

Mer om Uttersbergsskolan

Beskrivning: Utomhuspedagogik, matematik, språklekar

Årskurser: F-3, Fritidshem

Rektor
Elin Levinson
011-15 17 01

Biträdande rektor
Helena Björkdahl
011-15 18 27

Elevhälsoteamet
011-15 17 80
Tonval 1: Kurator
Tonval 2: Skolsköterska
Tonval 3: Specialpedagog

Sjukanmälan skola
Appen Skola24

Sjukanmälan fritidshem
Appen IST Home Skola

Lov- och studiedagar: 011-15 17 47

Skolköket
011-15 17 48

Arbetslag F-3 med fritidshem
011-15 17 47

Tonval 1: Arbetslag Apelsinen
Tonval 2: Arbetslag Bananen
Tonval 3: Arbetslag Citronen
Tonval 4: Arbetslag Druvan

Expedition
Anna Fälth
011-15 17 50

Hitta till Uttersbergsskolan