Vikbolandsskolan

Vikbolandsskolan ligger 2,5 mil öster om Norrköping, i Östra Husby, som är centralort på halvön Vikbolandet. Vikbolandsskolan är Norrköpings enda F–9-skola inklusive fritidshem, med cirka 450 elever och är organiserad i fyra arbetslag.

Skolans personal har höga ambitioner kring trygghet, trivsel och kunskapsinlärning. Den pedagogiska dokumentationen under elevens skoltid är ett viktigt och aktivt verktyg för att få en kontinuitet för eleverna. Skolan har ett förebyggande och främjande förhållningssätt, där logoped, specialpedagog och speciallärare samarbetar kring barns tal- och språkutveckling redan från start i förskoleklass.

I skolans lokaler finns fritidsgård och Östra Husby bibliotek, vilket möjliggör ett samarbete med skolans personal och elever.

Under tidigare år har vi deltagit ett projekt tillsammans med Skolverket och Östsam för att öka intresset för naturvetenskap och teknik. Arbetet har fortsatt trots projektets slut och berör bland annat utomhuspedagogik, vilket gör att vi använder Skolskogen mycket bland de yngre eleverna.

För 7-9 har inriktningen i projektet riktat sig mot entreprenörskap där näringslivet, särskilt det lokala näringslivet, har ett nära samarbete med oss och hjälper våra elever att förbereda sig inför det kommande arbetslivet.

Skolan är organiserad i fyra arbetslag och sammanlagt arbetar cirka 70 medarbetare här under ledningen av två rektorer. Vi har ett elevhälsoteam som arbetar både gemensamt samt uppdelat per stadie. Vi har ett trygghetsteam som driver värdegrunds- och trygghetsarbetet på skolan och vi har en utvecklingsgrupp som består av förstelärare samt lärare vilka ansvarar för den pedagogiska utvecklingen på skolan.

Webbplatsen uppdateras. Ny information tillkommer inom kort.

Webbplatsen uppdateras. Ny information tillkommer inom kort.

Vi vill öka och främja våra elever delaktighet och har klassråd, elevråd och matråd som gemensamma forum för elever att påverka. Under läsåret sker även föräldramöten samt skolråd där vårdnadshavare bjuds in.

Årskurs 5–9 har sin verksamhet i tillfälliga paviljonger, medan huvudbyggnaden genomgår en renovering.

Årskurs 3 och 4 har sin verksamhet i paviljonger på skolgården under renoveringstiden. F–2 samt fritidshemmet har sin verksamhet i egen ordinarie skolbyggnad på bossgårdsvägen 9.

Vikbolandsskolan har eget skolkök som renoveras under början av höstterminen 2023. Under tiden får vi mat från Wijkagårdens kök, men måltiderna äts i vår matsal. Vi värdesätter pedagogiska måltider med våra elever och har alltid vuxna som äter tillsammans med eleverna.

Elevcafé finns för årskurs 5–6 samt 7–9, här finns möjlighet att köpa enklare mellanmål. Vi bjuder också på frukostsmörgås varje dag

Vi strävar alltid efter en god och förtroendefull dialog tillsammans. För att på bästa sätt kunna möta eventuella frågor ber vi er att följa kommunikationstrappan nedan:

  • Kontakta lärare
  • Kontakta mentor
  • Kontakta någon i elevhälsan
  • Kontakta rektor
  • Kontakta verksamhetschef

Mer om Vikbolandsskolan

Beskrivning: Utomhuspedagogik, NO/teknik, utbyte med lokalt näringsliv

Årskurser: F-9, Fritidshem

Rektor (F-6 samt ombyggnation)
Emelie Lagerwall
011-15 61 68
Skicka e-post

Rektor (årskurs 7-9)
Lisa Bergendahl
011-15 14 21
Skicka e-post

Expedition och skolassistent
Ingela Dahlström Ruukel
Skicka e-post
011-15 14 49

Fritidshem
011-15 14 13

Fritidsgård
011-151470

Skolsköterska (förskola till årskurs 9)
Sophie Gustafsson
011-15 64 16
Skicka e-post

Kurator (förskola till årskurs 4)
Angelica Hjortstig
0730-20 17 62
Skicka e-post

Kurator (årskurs 5 till 9)
Ronnie Svenneryd
072-244 08 16
Skicka e-post

Specialpedagog (förskola fram till årskurs 9)
Jenny Enlund
Skicka e-post

Speciallärare (årskurs 5 till 9)
Åsa Rüdow
Skicka e-post

Svenska årskurs F-3
Gunilla Olsson
(Tjänsteledig)

Studie- och yrkesvägledare
Monika Björk
011-15 14 55
Skicka e-post

Kök
011-15 14 35

Vaktmästare
Magnus Boström
011-15 14 20
Skicka e-post

Sjukanmälan skola
Appen Skola24

Sjukanmälan fritidshem
Appen IST Home Skola

Hitta till Vikbolandsskolan