Villastadsskolan

Villastadsskolan är en F-6-skola med för närvarande ca 180 elever. Skolan ligger i Kneippen, en lugn och välfungerande stadsdel i Norrköping med till största delen villor.

Skolan byggdes redan 1929 och har en stor och spännande skolgård som inbjuder till lek. En del av undervisningen bedrivs i en paviljong med rymliga, moderna lokaler.

Närheten till natur och vatten ger stora möjligheter till att bedriva undervisning utanför skolsalarna. Vi har t.ex. en egen skolskog, dit det tar ca 30 minuter att promenera. Inom promenadavstånd har vi också både Stadium Arena, ishallen och stadsbiblioteket, vilket vi ofta drar nytta av.

Information till vårdnadshavare på Villastadsskolan

Villastadsskolans verksamhet kommer inte flytta till ”H-huset” på Värdshusgatan 6 som det tidigare informerats om. Verksamheten kommer vara kvar i de befintliga lokalerna på Lokegatan 14-16.

Här finns brev där skolans rektor informerar om Villastadsskolan.

På vår skola jobbar cirka 30 medarbetare och en rektor. Det finns tre olika arbetslag f-1, 2-3, 4-6 och till varje klass är mentor och elevstöd kopplat. På eftermiddagen går de yngre till fritids som har två avdelningar Sol- och Stråhatten.

Vi har ett elevhälsoteam bestående av kurator, skolsköterska, specialpedagog och rektor och elevhälsoteamet bedriver även elevhälsomöten där två gånger per termin mentorerna och fritidspersonalen runt klassen har ett pedagogiskt möte för att göra arbetet ännu vassare.

Vår målsättning är att alla elever ska komma så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Vi jobbar med höga förväntningar på eleven, både när det gäller akademisk och i frågan om ansvarstagande, givetvis med adekvata mål utifrån ålder.

På skolan har vi en pedagogisk grundsyn som gör att skoldagen har samma upplägg oavsett om du går i åk 1 eller åk 6. Förskoleklassen tränas under året in i den arbetsgången. Pedagogerna har under de senaste läsåren utbildat sig i kooperativt lärande vilket har utvecklat elevaktiviteten på lektionerna.

Under läsåret 22/23 sjösätter vi värdegrundsarbetet SARG som står för Språk, Attityder, Respekt och Glädje. Samtliga elever och personal på skolan kommer delta i övningar som i förlängningen ska skapa ett ännu bättre klimat på skolan. De fyra ledorden i SARG fylls med värde genom att eleverna får diskutera och göra övningar runt varje ord under en månadstid per bokstav.

Det finns även ett trygghetsteam som aktivt jobbar med att skapa en tryggare miljö för eleverna genom temadagar och gruppövningar.

Det finns styrda rastaktiviteter som eleverna kan delta i som styrs av fritidspedagoger.

På Villastadsskolan har vi ett väldigt aktivt elevråd där representanter från klasserna, pedagoger och rektor ingår. Det är en viktig träning i medinflytande för eleverna och vi lyfter in vanliga arbetsmiljöfrågor i mötena. Föräldrarna kan utöva sitt inflytande genom föräldramöten och genom möten med pedagoger eller rektor.

Villastadsskolan består av två delat, dels en äldre del byggd 1923 och del paviljonger. De yngre barnen går i den äldre delen där även Stråhattens fritidsavdelning ligger och de äldre i paviljongerna, där Solhatten också huserar.

Villastadsskolan har ett mottagningskök och vi får vår mat från Enebyskolan. Samtliga måltider är pedagogiska vilket innebär att personal alltid äter med barnen och deltar i barnens samtal.

Mer om Villastadsskolan

Beskrivning: Natur, vatten, skolskog

Årskurser: F-6, Fritidshem

Rektor
Stephan Andersson
011-15 31 26
Skicka e-post

Sjukanmälan skola
Appen Skola24

Sjukanmälan fritidshem
Appen IST Home Skola

Fritidshemmen
011-15 77 74

Skolsköterska 
011-15 30 41
Skicka e-post

Kurator
0725-974015

Expeditionen
011-15 31 28

Hitta till Villastadsskolan