Programinriktat val

Här hittar du information om Programinriktat val, som är ett av Introduktionsprogrammen i Norrköping.

Programinriktat val riktar sig till dig som saknar behörighet i ett eller två ämnen. Målet med utbildningen är att du påbörjar ett nationellt program samtidigt som du läser in din behörighet. Så fort du har nått din behörighet antas du till det nationella programmet. Utbildningen organiseras så att du som elev har förutsättningar att nå¨ din behörighet så fort som möjligt.

Programinriktat val finns mot alla våra nationella program men i mån av plats. Det innebär att behöriga elever i första hand erbjuds plats och därefter erbjuds eventuellt kvarvarande platser till elever som sökt programinriktat val.

Utbildningen finns på alla kommunala gymnasieskolor utom Norrköpings Lärlingsgymnasium.

Behörighet

Programmet har särskilda behörighetskrav och eleven måste ha godkända betyg i åtminstone

  • svenska/svenska som andraspråk samt engelska eller matematik och i minst fyra andra ämnen, eller
  • svenska/svenska som andraspråk samt engelska och matematik och i minst tre andra ämnen.

För att bli antagen måste eleven bedömas ha förutsättningar att klara utbildningen. Den bedömningen görs av rektor på mottagande skola. 

För högskoleförberedande program finns därför ytterligare krav på godkända betyg:

  • Ekonomiprogrammet: eleven ska ha minst godkänt betyg i matematik, geografi, historia, samhällskunskap och religion.
  • Humanistiska programmet: eleven ska ha minst godkänt betyg i engelska, geografi, historia, samhällskunskap och religion.
  • Samhällsvetenskapsprogrammet: eleven ska ha minst godkänt betyg i geografi, historia, samhällskunskap och religion.
  • Naturvetenskapsprogrammet: eleven ska ha minst godkänt betyg i matematik, biologi, fysik och kemi.
  • Teknikprogrammet: eleven ska ha minst godkänt betyg i matematik, biologi, fysik och kemi.
  • Estetiska programmet: Färdighetsprov kan förekomma utifrån ordinarie ansökningsförfarande till programmet