Språkintroduktion

Här hittar du information om Språkintroduktion, som är ett av Introduktionsprogrammen i Norrköping.

Språkintroduktion riktar sig till elever som är nyanlända och inte har gymnasiebehörighet. Introduktionsprogrammet erbjuds på Kungsgårdsgymnasiet som finns på de övre våningsplanen på Västgötegatan 11C.

Målet med utbildningen

Målet med utbildningen är att elever ska utveckla det svenska språket samt bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram och komma vidare, oavsett om det handlar om vidare studier eller arbetsliv.

Vi erbjuder många ämnen att välja ifrån för att öka chansen att bli behörig till ett nationellt program. Vi arbetar även med tydlig studie och yrkesvägledning för att öka kunskapen om yrken och för att eleverna ska bli inspirerade och hitta vägarna dit.

Undervisningen på Språkintroduktion

Utbildningen utgår till stor del från elevens behov och mål och är anpassad efter elevens individuella förutsättningar, men språket är i fokus och alla lärare arbetar språk- och kunskapsutvecklande. Lektionerna formas utifrån de förkunskaper som eleverna har och undervisningen anpassas så att den passar alla.

I vissa klasser erbjuds arbetslivskunskap som innebär att man undervisas i hur svenska arbetsmarknaden fungerar samt vilka ord och begrepp som är gynnsamma att kunna när man söker ett arbete. Läsåret avslutas med 2 veckors prao på en arbetsplats.

Grundskoleämnen som erbjuds

Svenska/SVA

Kemi

Engelska

Fysik

Matematik

Biologi

Samhällskunskap

Teknik

Religion

Bild

Historia

Idrott

GeografiVår personal

Samtliga av våra lärare har lärarlegitimation. Lärarna har en vilja att anpassa och justera undervisningen utifrån de elever som är i klassrummet, så att alla hänger med utifrån sina förutsättningar.

Utbildningen utgår till stor del från elevens behov och mål och är anpassad efter elevens individuella förutsättningar, men språket är i fokus och alla lärare arbetar språk- och kunskapsutvecklande. Lektionerna formas utifrån de förkunskaper som eleverna har och undervisningen anpassas så att den passar alla.

Här finns Språkintroduktion

Vi finns i Kungsgårdsgymnasiets lokal, Kvarnen, Västgötegatan 11C på våning 4 och 5.