Yrkesintroduktion

Här hittar du information om Yrkesintroduktion, som är ett av Introduktionsprogrammen i Norrköpings kommun.

Yrkesintroduktion passar både elever som vill läsa in sin behörighet men samtidigt få läsa yrkeskurser och elever som har som mål att få ett arbete och inte primärt behörighet till nationellt program.

Norrköpings Lärlingsgymnasium erbjuder yrkesintroduktion mot barn- och fritid, vård- och omsorg, hotell- och turism samt försäljning- och service.

Om utbildningen
Utbildningen är primärt ettårig med målet att bli behörig till ett yrkesprogram.

För att antas till utbildningar inom barn- och fritid samt vård- och omsorg behöver du ha godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk.

På utbildningen kan du läsa följande grundskoleämnen:

 • Svenska
 • Svenska som andra språk
 • Matematik
 • Engelska

Yrkeskurser och APL
Du läser yrkeskurser inom ditt valda område och har APL, arbetsplatsförlagt lärande då du är ute på en arbetsplats. Både yrkeskurserna och APL planeras individuellt utifrån varje elevs förutsättningar.

Var finns utbildningen?
Utbildningen kommer främst att bedrivas i Lärlingsgymnasiets nya lokaler på Linköpingsvägen; G-huset.

Ansökan och antagning
Du som elev gör en intresseanmälan till utbildningen via gymnasiestudera.se. Utbildningen har enskild antagning där sökprofil och meritvärde värderas högt i urvalet.

Efter utbildningen
Om en elev inte når behörighet efter ett läsår görs en enskild planering utifrån elevens förutsättningar. Innehållet i utbildningen anpassas för att gynna eleven på sin väg mot att bli behörig.

Bråvallagymnasiet erbjuder yrkesintroduktionen för elever som saknar gymnasiebehörighet och som vill gå en yrkesinriktad utbildning inom Fordons- och transportprogrammet eller Bygg- och anläggningsprogrammet.

Två olika yrkesintroduktionsutbildningar erbjuds:

 • Godshantering, 900 poäng
 • Specialyrken, 1200 poäng

Godshantering, 900 poäng
Inom denna utbildning förbereds du för arbete inom lager och godsmottagning. Kommande arbetsplatser lan vara stora eller mindre lager. Truckförarbevis ingår i utbildningen. När de grundläggande kurserna är avklarade erbjuds APL.

Specialyrken, 1200 poäng
Här läser du kurser inom husbyggnad. Inför år 3 väljer du vilken yrkesutgång du vill läsa mot. Du kan välja mellan Sanering/rivning, Ställningsbyggare eller Undertaksmontör. I kurserna mot yrkesingången ingår APL.

Om utbildningarna
Syftet med utbildningarna är att ge dig en bra grund och att introducera ditt framtida yrke. Här skapas möjligheter till vidare studier på yrkesprogram (gymnasium alternativt Komvux) eller att etablera dig på arbetsmarknaden.

En individuell studieplan
Som elev får du en individuell studieplan. Du kan läsa följande grundskoleämnen:

 • svenska
 • svenska som andra språk
 • engelska
 • matematik
 • historia
 • religionskunskap
 • idrott och hälsa.

Utöver dessa grundskoleämnen erbjuds gymnasiekurser utifrån skolans resurser samt dina behov och önskemål.

Utbildningens längd
Studietiden kan variera mellan 1 och 3 år, beroende på hur många betyg du har med dig från grundskolan samt vilket mål du har med dina studier.

På Second Chance School finns en individuellt utformad yrkesutbildning för elever som vill ut i arbetslivet. Utbildningen skräddarsys efter varje elevs enskilda behov, motivation och önskemål och sker ute på en arbetsplats.

Målet med utbildningen är att du ska bli anställningsbar och vara väl förberedd för såväl yrkeslivet som vuxenlivet. Två dagar per vecka är du i skolans lokaler och tre dagar i veckan är du på en arbetsplats. Tiden på arbetsplatsen ökar sedan successivt beroende på hur behovet ser ut. Eleverna slutar på skolan när man har uppnått målet; anställningsbar inom ett yrke och får hjälp att söka jobb. Utbildningens längd är därför helt individuell.

Exempel på yrken som våra elever har utbildats inom:

 • Lager/logistik
 • lackeringsföretag
 • byggbranschen
 • handel
 • transportföretag
 • glasmästeri
 • hotell och restaurang
 • sanering och demolering
 • ställningsbyggare
 • vård och omsorg

Om utbildningen

Utbildningen börjar med en introduktionsperiod på 6 till 8 veckor där du förbereds för den kommande utbildningen på en arbetsplats. Det gör vi bland annat genom kartläggning, fördjupad vägledning, team-bildning, samtal om dina förväntningar och samtal om och träning av social kompetens. Utifrån dina önskemål ordnar vi sedan en lämplig utbildningsplats på ett företag. En utbildningsplan skrivs tillsammans med handledare och följs upp kontinuerligt av både lärare och arbetskonsulent för att stötta och hjälpa dig att nå ditt mål.

Undervisningen

På Second Chance läser eleven inte grundskolekurser eller gymnasiekurser. Huvudämnet är istället det vi kallar Livskunskap. Det är en kurs som syftar till att förbereda dig för arbetslivet. I kursen samtalar vi om livets hårda och mjuka värden och nödvändiga kunskaper för att klara sig i framtiden. Du erbjuds även yrkesteori och andra kurser. Det kan till exempel vara körkortsteori, truckutbildning, livsmedelshygien, traversutbildning m.m.

Vi arbetar i mindre elevgrupper med max 15 elever per grupp. Totalt går det cirka 45 elever på skolan plus en grupp med ungdomar som är 20-24 år. Alla elever har en individuell studieplan.

Vår personal

Skolan har ett team av arbetskonsulenter och lärare som arbetar med eleverna. Vi har ett nära samarbete med företagen där ungdomarna har sina utbildningsplatser, för att tillsammans bygga upp elevens utbildning och kompetens. För att klara arbetslivets krav måste allt i livet runtomkring fungera. Därför erbjuder vi eleven mycket coachning, samtal och annan hjälp och vid behov tar vi hjälp av vårt upparbetade nätverk.

Här finns vi

Vi håller till i stora, luftiga lokaler på S:t Persgatan 21 i Norrköping.

Internationellt samarbete

Vi har ett omfattande internationellt samarbete, som innebär att våra elever får möjlighet att få delta i ett internationellt sammanhang, till exempel genom årlig utomlandspraktik. Elevens deltagande är naturligtvis frivilligt.

Antagning

Second Chance School har en antagning på vårterminen och en på höstterminen. Eleven ska ha gått minst en termin på ett annat IM-program innan Second Chance School kan bli aktuellt. Intresserade elever blir inbjudna till ett informationsmöte och en intervju. Kriterierna för att bli antagen är att eleven visar en egen drivkraft, en uttalad vilja att lära sig ett yrke på en arbetsplats och en genuin önskan att sträva efter att bli anställningsbar och komma ut i arbetslivet. Det viktigaste är att eleven bedöms klara de krav som en utbildning på en arbetsplats ställer. För nyanlända elever är kravet en godtagbar muntlig nivå på svenska språket.