Trygg uppstart på gymnasiet

Vi vill att du som är vårdnadshavare känner till hur första tiden på gymnasiet kan se ut, och vad du behöver göra för att bidra till en trygg uppstart.

Gymnasieskolorna håller i aktiviteter under skoltid för att eleverna ska lära känna varandra. Det är väldigt uppskattat, man känner sig välkomnad.

Tack för att du tar ditt ansvar

Du som vårdnadshavare är viktig för en trygg uppstart utanför skoltid. Då ordnar ungdomarna andra aktiviteter, utan skolans medverkan. Skolorna har inte ansvar för vad som sker på ungdomarnas fritid.

Med fler vuxna på stan blir det en tryggare plats för våra ungdomar.
– Annika Granath, kommunpolis.

Alkohol, droger och andra berusningsmedel

Polisen har vid tidigare uppstartsveckor träffat på mycket alkohol, droger och andra berusningsmedel (till exempel lustgas). Det finns bland annat på fester, i parker och ute på stan. 

Förnedringar, sexuella övergrepp

Förutom de risker som alkohol, droger och andra berusningsmedel innebär finns det fler risker. Ungdomarna säger själva att de känner en press att göra saker de egentligen inte vill. De kan också drabbas när någon annan ungdom går över gränserna.

Ungdomarna kan ha tävlingar där du får poäng genom att berusa dig eller utföra rent olagliga handlingar.

När ungdomarnas aktiviteter är färdiga har många ungdomar, framförallt de minderåriga, samlats i de centrala delarna av staden sent på kvällarna. En del mår väldigt dåligt, några vill bråka. Polisen vill att du också ska finnas där då.

Prata med din ungdom

Över 60 % av ungdomarna i årskurs 2 på gymnasiet har druckit alkohol. Ungefär 20 % gör det varje månad. Det är under den första tiden på gymnasiet som drickandet ökar, det är mycket lägre under högstadiet.

9 av 10 tonåringar tycker att det är bra om föräldrar sätter tydliga gränser kring alkohol. Lika många tycker att det är bra om föräldrar hjälper med argument att säga nej till alkohol till sina vänner.

Få tips, råd och fakta på fullkoll.nu

Köp inte ut

Nästan var tredje elev i årskurs 2 på gymnasiet har bjudits på alkohol av sina föräldrar. Det ger fel signaler, och det är olagligt att köpa ut.

Det vanligaste sättet att få tag på alkohol är genom vänner och på fest. Ungefär 40 % av dem som druckit alkohol har köpt av någon som säljer till ungdomar. Många har också tagit hemifrån. Det kan vara en bra idé att kolla vad din ungdom har i väskan.

Trygghet och säkerhet under uppstartsveckan

Vad kan jag göra?

Skolorna och Polisen vill se dig där ungdomarna är på kvällarna. Du kan till exempel:

 • Ta din kvällspromenad på stan
 • Gå gärna ihop med andra föräldrar
 • Var tillgänglig, stötta din ungdom emotionellt

Om något verkar allvarligt och akut ringer du 112 eller socialjouren 011-15 22 83.

Förstora bilden

Kartan visar vilka platser det behövs fler vuxna på kvällar och nätter.

Polisens arbete

Det här gör polisen om din minderåriga ungdom är påverkad:

 • Häller ut alkoholen.
 • Misstänkt narkotikapåverkade barn får följa med för att lämna urin/blodprov.
 • Omhändertar berusade barn som inte kan ta hand om sig själva eller som stör den allmänna ordningen.
 • Tar kontakt med föräldrar som får hämta upp sitt påverkade barn.
 • Om inte vårdnadshavare svarar kontaktas socialtjänsten.
 • Vid misstanke om brott upprättas brottsanmälningar. Vanliga brott i samband med uppstartsveckan är lagningsbrott, sexuellt ofredande, ofredande och narkotikabrott.

Skolpersonal pratar med ungdomarna

Inför och under skolstarten har skolpersonalen samtal med eleverna, ibland tillsammans med polis. I dessa samtal pratar man om aktiviteternas syfte och hur man är mot varandra.

Vi vill att ungdomarna tar hand om varandra, står upp för alkolhol- och drogfria aktiviteter och har respekt för omgivningen.

Eleverna informeras om att skolorna tar starkt avstånd från alkohol, droger och lustgas. Skolorna accepterar inte nollningsaktiviteter och har nolltolerans mot kränkningar.

Om du har frågor kring skolans uppstartsaktiviteter är du välkommen att kontakta rektorn. Kontaktuppgifter finns på skolans hemsida.

Skolornas och Polisens budskap till ungdomarna

 • Ta hand om varandra och ha roligt tillsammans!
 • Bete dig schysst och respektfullt mot andra.
 • Avstå alkohol, droger och andra berusningsmedel (till exempel lustgas).
 • Sätt dig aldrig i en bil eller epa om föraren är påverkad.
 • Gå tillsammans med en kompis, inte ensam. Följ inte med någon du inte känner.
 • Håll koll på dina saker, lägg inte ifrån dig dem.
 • Stör inte omgivningen. Det är inte tillåtet att använda bangers eller liknande.
 • Följ lagar och regler.

Kontakt

Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag–fredag 08.30–16.00

Telefontider:
Måndag–fredag 08.00–16.00

Relaterat


Alla föräldrar vill sitt barns bästa, men det är inte alltid lätt att vara den förälder man vill vara. Här kan du läsa om vilket stöd kommunen erbjuder:

Moa-mottagningen

Stöd till föräldrar

Stöd till barn och ungdomar

Här kan du läsa på om alkohol, droger och andra berusningsmedel:

fullkoll.nu

Är lustgas farligt?