Engelsk text blev musik

Av Victoria Sunnelius, lärare och Anna Carin Fröberg, musiklärare på Villastadsskolan

Publicerad 21-06-18

 

Under höstterminen i årskurs 6 arbetade vi utifrån en lärobok i engelska. Jag kunde se att eleverna inte riktigt tog till sig materialet och när vi skulle jobba med engelska hördes det mest djupa suckar. I ärlighetens namn så var materialet tråkigt och jag var inte heller någon inspirerande lärare med materialet i handen. Något måste göras tänkte jag, då vägen till lärande är att ha roligt och att innehållet är inspirerande. Elevmedverkan såsom delaktighet i planering, visade sig vara vägen till elevernas egen reflektion kring sitt lärande. Samtidigt som det också skapade större engagemang hos eleverna och möjlighet till summativ- och sambedömning för oss delaktiga lärare.

Ett samarbete mellan engelska och musik

Jag som klasslärare och mina elever började tillsammans fundera kring vad vår undervisning i engelska skulle innehålla. Vad de ville lära sig och hur ville de lära sig detta. Samtal och funderingar blev en språngbräda för att släppa vårt engelska material och skapa vårt egna arbetssätt samt innehåll.

Eleverna fick fundera ett par dagar på vad de ville och behövde lära sig i engelska och på vilket sätt. Många fina förslag kom fram och ett av dem var att skriva musik tillsammans. Självklart frågade jag då vår musiklärare på skolan om hon ville samarbeta och möta elevernas önskan. Ett samarbete började ta fart där jag och eleverna under ett par lektioner i engelska arbetade fram en sångtext, som sedan togs vidare till vår musiklärare, som tillsammans med eleverna började ta fram musik till texten.

Min reflektion som musiklärare var att, ganska snart upptäckte eleverna att det här med att skriva låtar inte var så enkelt som man kanske tror. För att få en fungerande komposition var det många byggstenar som skulle användas och passa ihop. Allt ifrån fraser till ackord och melodi.

Att eleverna tillsammans skulle komma överens om vilka ackord som låten skulle byggas runt, var inte så svårt. Den kunskapen satt de redan inne med efter många års nötande vid gitarr och keyboard. Men när det sedan skulle skapas en melodi till texten så sattes tidigare undervisning, gruppens klimat och lärare på prov. Här märkte vi till exempel att text ibland måste ändras för att passa rytm och takt. Den grammatik som de lärt sig under sina engelskalektioner kanske inte fungerar i en sångtext. Man måste tänka annorlunda.

Så kom lektionen då det var dags att improvisera fram en melodi medan vi andra spelade. Här klev några elever fram och tog ett stort ansvar och det blev min uppgift som lärare att få alla övriga delaktiga. Ett hårt arbete följde men till slut stod vi där med en färdig låt som alla i klassen varit med och bidragit till. En härlig känsla.

Att ge eleverna möjlighet till att var med och påverka den undervisning som bedrivs i skolan skapar ett större engagemang hos eleverna. Det här är något som tydligt visade sig med detta arbetssätt. En röd tråd genom undervisningen i de olika ämnena, upplever jag som lärare, stimulerar till delaktighet och att eleverna utvecklar sin förmåga att reflektera kring sitt lärande. Det skapar också möjlighet till att befästa sina kunskaper då innehållet behandlas från olika vinklar i olika ämnen, samt av olika lärare. Ytterligare en positiv aspekt är att möjliggöra en summativ bedömning av elevernas arbetsprocess samt en sambedömning med de lärare som är delaktiga i samarbetet kring arbetet.

 

Kontakt
Utbildningskontoret

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping