Pedagog Norrköping

Ta del av vad som händer i Norrköpings kommuns förskola och skola. Här samlar utbildningskontoret material om framgångsrik undervisning och goda exempel från våra olika verksamheter. Syftet är att sprida kunskap och inspiration utifrån en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet där målsättningen är att skapa bästa förutsättningarna för barn och elevers hälsa, lärande och utveckling.