Pedagog Norrköping

Ta del av vad som händer i Norrköpings kommuns förskola och skola. Läs om framgångsrik undervisning, den vetenskapliga grunden och lyssna på vår podd om pedagogik.

Podd: Välkommen till Pedagog Norrköping

Senaste artiklarna

 • Differentierad undervisning
  Differentiering handlar bland annat om att planera för att erbjuda aktiviteter och uppgifter som passar alla elever. Att undervisa på ett sätt där alla elever får möjlighet till olika sätt att förstå, träna, bearbeta och visa kunskaper.
 • Utvecklingscenter Förskola
  På utvecklingscentret samlar vi all kompetensutveckling för förskolan, innehållet utgår från aktuellt kompetensutvecklingsbehov utifrån Lpfö 18 och vår utvecklingsplan.
 • Vad kännetecknar framgångsrik undervisning?
  Artikeln berör fem olika områden som har betydelse för elevens lärande och utveckling och exempel på definitioner och indikatorer som lärare kan ta stöd av.

Fler artiklar

Senaste blogginläggen

 • Engelsk text blev musik
  Elevmedverkan såsom delaktighet i planering, visade sig vara vägen till elevernas egen reflektion kring sitt lärande.
 • Kooperativt lärande i praktiken
  Hur ska alla elever ges möjlighet att få reflektera kring det de sett och dela sina tankar med flera av sina klasskamrater samt få höra andra elevers åsikter och funderingar?
 • Simulatorer i undervisningen
  Hur kan man effektivisera utbildningen och erbjuda elever den mängdträning som behövs för att utbilda sig inom de olika behörigheter som finns på Fordons- & Transportprogrammet?

Fler blogginlägg