Film

En kvinna läser i en bok mellan två bokhyllor.

Här kan du kunna ta del av filmer som finns på Pedagog Norrköping. Just nu finns en film publicerad.

”Ser du det här?”

En utbildningsfilm om den fysiska lärmiljöns betydelse med fokus på visuell miljö i skolan. Filmen utgår ifrån forskning inom området och ger förslag på anpassningar som gynnar alla elever. Filmen är gjord med utgångspunkt utifrån elever med synnedsättning och behov av tillgänglig lärmiljö men gynnar alla elevers hälsa, lärande och utveckling.

Filmen är framtagen i samarbete med specialpedagoger med inriktning syn med centrala uppdrag i Norrköpings kommun, Västerås Stad och Uppsala kommun

Filmtid 12 minuter

Ser du det här?

Ser du det här? (textad version)

Kontakt

Pedagog Norrköping


Följ oss på Instagram

Instagramikon