Forskning och utveckling

En kvinna läser i en bok mellan två bokhyllor.

Utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vilket innebär att kunskap från vetenskapliga studier ska vara en utgångspunkt när förskolan och skolan planerar, genomför och utvärderar sin verksamhet.

Vad forskningen säger behöver tolkas för att kunna användas på ett ändamålsenligt sätt i den egna verksamheten. Det är därför viktigt att värdera om och på vilket sätt forskningen är relevant för den egna barngruppen eller eleverna.

Aktuella artiklar och avhandlingar

Elevers perspektiv på läsning i grundskola och fritidshem

Lina Lago är docent i pedagogiskt arbete vid Institutionen för Tema, Tema barn. på Linköpings universitet och Caroline Bötrius utvecklingsledare på Forskning och utvecklingsavdelningen vid Utbildningskontoret i Norrköpings kommun.

Topsar och cellmembran: Kroppens näringsupptag i undervisning och elevtexter på mellanstadiet

Alma Jahic Pettersson arbetar på Forskning och utvecklingsavdelningen vid Utbildningskontoret i Norrköpings kommun.

Läs fler artiklar

RÖST 2.0 Studiehandledning på modersmål

RÖST 2.0 ett utvecklingsarbete med fokus på ökad kvalitet på studiehandledning i Norrköpings kommuns grundskola.

Läs mer om RÖST 2.0

Vägled för framtiden

Hur hjälper vi ungdomar att göra ett välgrundat val till gymnasiet? Hur slår vi hål på alla myter om yrkesprogram? Hur når vi de vårdnadshavare som inte är så insatta i det svenska skolsystemet så de på ett klokt sätt kan stötta sina barn inför gymnasievalet?

#Vägled har arbetat fram metoder till stöd för skolpersonal men även tagit fram och samlat ihop information till vårdnadshavare om gymnasievalet. Norrköpings pilotprojekt Framtidsyrken i Norrköping har haft som mål att öka elevers och vårdnadshavares kunskaper om utbildning samt att öka elevers och vårdnadshavares kunskaper om arbetsmarknaden.

Läs mer om #Vägled!

Internationella projekt

Norrköpings kommun bedriver en rad olika internationella projekt i många olika länder. Förskolor , grundskolor och gymnasieskolor är involverade för kunskapsutbyte inom flera olika ämnen.

Läs mer om våra internationella projekt

Kontakt
Utbildningskontoret

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping

Pedagog Norrköping tipsar

Teknikåttan

– en tävling i naturvetenskap, teknik och matematik för årskurs åtta