Öppna förskolan - en mötesplats för småbarnsfamiljer

Av Sandra Karlsson, förskollärare på Öppna förskolan

Publicerad 22-10-27


Öppna förskolan är en del av familjecentralen som även består av Barnhälsovården-BHV och socialtjänsten. Arbetet på familjecentralen är unik då personal inom olika verksamhetsuppdrag samverkar för att tillgodose och hitta lösningar för familjers olika behov. Det resulterar i att familjer snabbt får hjälp vid olika behov av föräldraskapsstöd.

Vad gör vi på öppna förskolan?

En öppen förskola är, till skillnad från förskolan, till för både barn och föräldrar. Hit kommer föräldrar med sina barn och förskollärarna/pedagogerna kan ge råd, tips och stöd, men det är föräldrarna som är ansvariga för barnen. Öppna förskolan finns också till för att stärka föräldrar i sitt föräldraskap och vara en arena för att utöka familjernas nätverk. Verksamheten riktar sig till familjer med barn i åldrarna 0-6 år, är frivillig och kostnadsfri. Det finns möjlighet att värma mat, tillgång till kaffe/te samt toaletter med skötbord. Vi erbjuder aktiviteter som sång, babyrytmik och skapande, och vi erbjuder också olika former av föräldraskapsstöd i grupp. Personalen på öppna förskolan har utbildning i vägledande samspel ICDP och i spädbarnsmassage.

På öppna förskolan får föräldrar träffas, prata och utbyta erfarenheter med varandra. Det finns leksaker som passar både de minsta och de lite större barnen.

Mjuka leksaker på förskolan

Varje dag erbjuds en sång- eller sagostund. Den innehåller till exempel traditionella barnvisor, ramsor och sagor som passar olika åldrar. För de allra minsta barnen mellan ca 2-12 månader erbjuds babyrytmik, dockteater (Vio-Vio) och spädbarnsmassage. Samlingarna brukar vara glädjefulla och är mycket uppskattade stunder både för barn och för föräldrar.

Vio Vio-dockor

Riktad verksamhet

Det vi brukar kalla för riktade grupper är när öppna förskolan inte är öppen för alla, istället erbjuds under vissa tider verksamhet för vissa familjer utifrån ett särskilt behov eller tema. Det kan vara för unga föräldrar, ensamstående föräldrar, utrikes födda föräldrar, pappor, eller för barn i olika åldrar som småbarns- eller babyöppet. Vi har också olika grupper där vi erbjuder språkstöd och/eller föräldraskapsstöd. Öppna förskolan erbjuder även föräldraskapsstöd i forma av ”Föräldrastark”, utifrån programmet vägledande samspel ICDP. Det är ett program som utgår från den positiva relationen och samspelet mellan förälder och barn. I detta möte finns fröet till barnets resurser, självkänsla och gemensam tillit och glädje. På dessa träffar diskuterar och samtalar föräldrar och ledare kring utmaningar i föräldraskapet. Deltagarna får också göra korta övningar och se filmklipp att reflektera kring.

Mer information om Öppna förskolan hittar du på https://www.norrkoping.se/skola-och-forskola/forskola-och-annan-barnomsorg/familjecentraler---oppna-forskolor


Kontakt
Utbildningskontoret

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping