Studie- och yrkesvägledning för dig som går i grundskolan eller gymnasiet

Du som går i skolan eller ska börja en utbildning kan du få hjälp av en studie- och yrkesvägledare när det gäller dina framtida val av utbildning eller yrke. Här hittar du information om hur du kan få hjälp.

Vad är du intresserad av? Vad är du bra på? Vad vill du göra i framtiden?

Kanske vet du redan vad du vill göra i framtiden. Kanske känner du att du vill bolla dina tankar med någon.

På gymnasiestudera.se finns information för dig som ska söka till gymnasiet.

gymnasiestudera.se

Frågor och svar om studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledaren finns på din skola. Kontakta din mentor eller rektor om du inte vet vem studie- och yrkesvägledaren är.

Med en studie- och yrkesvägledaren kan du prata om dina framtida val av utbildning eller jobb. Ett mål med vägledningen är att du ska bli bättre på att själv hantera olika valsituationer och få verktyg för att kunna göra bra val.

Vägledningssamtalet, som genomförs av studie- och yrkesvägledare, ska bidra till att du får nya perspektiv på dig själv och dina framtida möjligheter. Samtalet utgår från dig och din nuvarande situation. I samtalet får du möjlighet att reflektera runt olika valalternativ utifrån dina förutsättningar, intressen och förmågor. Du kan också få stöd i att formulera konkreta mål och en plan för hur målen ska nås.

Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till personal som kan tillgodose elevernas behov av studie- och yrkesvägledning. Även du som ska påbörja en utbildning ska ha tillgång till vägledning.

I årskurs 7-9 och gymnasiet och finns anställda studie- och yrkesvägledare. I grundskolans lägre åldrar sker studie- och yrkesvägledningen främst genom information och undervisning.

Studie- och yrkesorientering finns i olika former i undervisningen, bland annat för att visa på kopplingen mellan ämnen eller kurser och arbetslivet. Samarbete med arbetslivet sker till exempel genom praktisk arbetslivsorientering (PRAO) i högstadiet och arbetsplatsförlagt lärande (APL) inom gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och vuxenutbildning.

Stöd till dig som vårdnadshavare inför gymnasievalet

Information på arabiska om gymnasievalet till dig som vårdnadshavare

Information på somaliska om gymnasievalet till dig som vårdnadshavare

Många skolor och kommuner arrangerar informationstillfällen inför gymnasievalet. Du som förälder kan följa med ditt barn! Många gånger har du rätt till tolk eller språkstöd också.

Samtal med studie- och yrkesvägledare

Din ungdom har rätt till ett samtal kring valet med en vägledare på skolan. Du kan följa med!

Informationskvällar

Fråga om det arrangeras någon särskild föräldrainformation om gymnasiet där du bor.

Utvecklingssamtal på skolan

Går din ungdom i skolan är det ett bra tips att följa med på utvecklingssamtalen.

Öppet hus och gymnasiemässa

De flesta kommuner arrangerar Öppet hus och Gymnasiemässa där man kan besöka olika gymnasieskolor och få information om olika program. Du kan följa med!

Här är några bra frågor att ställa:

 • Vilka kurser läser man på programmet och i vilken omfattning?
 • Vilka individuella val kan man göra på skolan och vilka språk erbjuds?
 • Har skolorna behörig personal?
 • Finns skolsköterska, specialpedagog, kurator och studie- och yrkesvägledare på skolan?
 • Vilket arbetssätt har de olika skolorna?
 • Har skolan något samarbete med arbetslivet? Med universitetet?
  Hur serveras lunch?
 • Finns det en idrottshall eller måste man ta sig någonstans?

Tänk på att:

 • Man kan välja att läsa kurser som ger grundläggande behörighet till fortsatta studier även på ett yrkesprogram.
 • Gymnasiet är en grundutbildning som man sedan kan bygga vidare på om man vill. Många vuxna har bytt karriär både en och två gånger.
 • Om man hittar ett gymnasieprogram som ger energi och känns spännande så blir det mycket lättare att lyckas och må bra under gymnasietiden.
 • Valet är en process som kan ta tid.

Här är tips på frågor som du kan diskutera med ditt barn:

 • Försök att tänka dig själv om fem år. Vad har du för tankar om framtiden? Har du något drömjobb?
 • Gör en lista över det som är viktigast för dig när det gäller skola och utbildning.
 • Fundera över vilka ämnen du tycker är roliga i skolan och jämför med kurser som finns på olika gymnasieprogram. Vill du läsa mycket teori eller vill du blanda med praktik?
 • Vill du ha ett yrke direkt efter gymnasiet eller vill du förbereda dig för att plugga vidare efter gymnasiet?

Vad händer under hösten?

 • Föräldrainformation från skolan
 • Vägledningssamtal med studie- och yrkesvägledare
 • Gymnasiemässa
 • Öppet hus på gymnasieskolor
 • Gymnasieskolorna erbjuder ofta prova-på-dagar
 • Skolans studie- och yrkesvägledare kan berätta mer om det
 • Ansökningsprocessen till riksidrottsgymnasium (RIG) eller en nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) startar under höstterminen

Vad händer under våren och sommaren?

Januari: Ansökningsperioden startar. Ansökan görs digitalt på gymnasiestudera.se. Inloggningsuppgifter från gymnasieantagningen skickas hem till den som ska ansöka.

Februari: Ansökningsperioden avslutas i mitten av februari.

Mars: Färdighetsprov till vissa estetiska och engelskspråkiga gymnasieprogram.

April: Den som ansöker får ett preliminärt antagningsbesked. Omvalsperiod för den som vill ändra sin ansökan eller för den som inte redan hunnit söka.

Juni: Gymnasieantagningen får slutbetygen från grundskolan. Det är slutbetygen som avgör vilken gymnasieplats man får.

Juli: Slutligt antagningsbesked. Den sökande loggar in och svarar digitalt.

Augusti: Reservantagningen startar för de sökande som står på reservplats till gymnasieprogram. Skolan startar.

September: Reservantagningen avslutas.

En tidslinje över viktiga händelser inför gymnasievalet från World Skills Sweden.

I den här filmen berättar Arbetsförmedlingen om hur du och ditt barn får bättre koll på arbetsmarknaden och framtidens jobbmöjligheter.

Kontakt
Utbildningskontoret

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping