Smedby-Rambodal

Här hittar du information om vilka satsningar som är på gång gällande förskole- och skollokaler i Smedby-Rambodal.

Just nu byggs två nya grundskolor i området – Smedbyskolan och Kungsängsskolan. Båda skolorna planeras att stå klara i augusti 2024. Utgångspunkten för det långsiktiga arbetet är att bidra till bättre kvalitet i verksamheten och på så sätt gynna elevernas lärande.

Här kan du läsa mer om projektet och vad som är på gång samt ta del av tidigare utskick.

Nya Smedbyskolan uppförs i två plan och med en fullstor idrottshall. Det blir en fin och modern skola med stora klassrum. Här kommer elever från förskoleklass upp till årskurs 6 att gå, med två klasser i varje årskurs. Skolan kommer att ha en genomarbetat trafiklösning för att hämta och lämna barn. Budgeten för skolan är på 252 miljoner kronor. Inflyttningen är beräknad till augusti 2024.

I och med att nya Smedbyskolan blir en F-6-skola finns ett beslut att avveckla Smedbyskolan F-3 som enhet.

Öster om Kungsängsleden byggs Kungsängsskolan, en F-6 skola med två klasser i varje årskurs. Skolan kommer även ha anpassad grundskola och fullstor idrottshall. Det blir en skola med fina lokaler anpassade för modern undervisning. Här ska eleverna känna trygghet och lust att lära, bli inspirerade och utvecklas tillsammans och var och en för sig. Målet är att Kungsängsskolan ska stå klar hösten 2024.

Det finns ett beslut att avveckla Rambodalsskolan inför höstterminen 2024.

Läs mer: Förändringar i förskola och skola

Det finns ett beslut att avveckla Bjärbyskolan inför höstterminen 2024.

Utskick

Här kan du ta del av de informationsutskick som har gjorts om projektet.