Ekonomi

Är du orolig över pengar? Funderar du över hur din familjs ekonomi ser ut? Att oroa sig för pengar eller för sin familjs ekonomi är vanligt.

Men det är aldrig du som barn som ska ansvara för att lösa svåra situationer, det ska de vuxna göra. Men oron kan kännas som en klump i magen och då hjälper det att prata med någon. Vänd dig till någon i din närhet som du litar på eller till elevhälsan på din skola.

Har din familj svårt att få ihop det ekonomiskt kan dina föräldrar ansöka om ekonomiskt bistånd.

Ekonomiskt bistånd

Här kan du läsa mer om vilken riktlinje som Norrköpings kommun arbetar utifrån när det gäller barn som lever i ekonomisk utsatthet.

Kommunens riktlinje – barn i ekonomiskt utsatta hushåll Pdf, 79.7 kB.

Elevhälsa ska erbjudas alla elever från förskoleklass till och med gymnasiet.

Kontaktuppgifter till elevhälsan finns på din skolas hemsida. Du kan också kontakta Centrala barn- och elevhälsan via mail här:

Skicka e-post till Centrala elevhälsan

Elevhälsan

Det uppsökande teamet besöker olika platser i Norrköping för att möta dig som är ung och behöver stöd. Vi vill hjälpa dig tidigt i livet så att dina problem inte växer sig större.

Uppsökande teamet

Kontakt
Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00