Intresseanmälan och utredning

I intresseanmälan får du bland annat fylla i dina kontaktuppgifter, berätta varför du vill hjälpa ett barn och på vilket sätt. Under utredningen gör vi nödvändiga registerkontroller och ställer frågor för att få reda på vem du är som person.

När vi har fått in din intresseanmälan kontaktar vi dig inom några veckor och ställer kompletterande frågor. Efter det meddelar vi om vi kommer gå vidare med en utredning eller inte.

Vi behöver veta mer om dig

Innan du kan bli kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem eller jourhem behöver vi först se så det finns bra förutsättningar för att du ska passa för uppdraget. Vi är både intresserade av din livssituation och av dina personliga förutsättningar, egenskaper och din omsorgsförmåga.

Om du vill bli kontaktfamilj, familjehem eller jourhem behöver vi veta extra mycket. Då är vi till exempel intresserade av hur du bor, och att få lära känna dem som eventuellt bor där med dig.

Registerkontroll

Under utredningen hämtar vi också uppgifter från:

  • socialtjänstens register i de kommuner du bott i,
  • Polisens misstanke- och belastningsregister,
  • kronofogdens register,
  • vägtrafikregistret, specifikt Lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB),
  • och ibland även Försäkringskassan.
Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Familjehemsenheten
Socialkontoret

Besöksadress
Vikboplan 11
Norrköping

Postadress
Socialkontoret
Familjehemsenheten
601 81 Norrköping