Placerade barn

Här kan du läsa mer om rutiner och insatser för placerade barn i Norrköpings kommun.

SkolFam

Norrköpings kommun genomförde i samverkan med Stiftelsen Allmänna Barnhuset under åren 2008 - 2011 utvecklingsprojektet SkolFam 2, som var en forskarstödd replikation av det framgångsrika arbete som Helsingborgs stad tidigare genomfört. SkolFam, Norrköping är från och med 2011 en permanent verksamhet i kommunen.

SkolFam är ett arbetssätt som syftar till att stärka familjehemsplacerade barns skolgång, eftersom goda skolresultat har visat sig vara den starkaste skyddsfaktorn, när det gäller framtida psykosociala problem.

SkolFam är en arbetsmodell, som bygger på för- och eftermätningar, systematiskt arbete och ett aktivt och nära samarbete med skola, socialtjänst och familjehem. Arbetsmodellen är forskarstödd, vilket kvalitetssäkrar modellen.

Det operativa arbetet i SkolFam bedrivs av en psykolog, en specialpedagog och handläggande socialsekreterare.

Kontakt:

Elisabeth Philipsson Hadfy, Specialpedagog
Telefon: 011-15 36 13

Joakim Magnusson, Leg. Psykolog
Telefon: 011-15 35 03

Mer information om SkolFam

Kontakt
Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00