Information för utförare

Information

Med anledning av läget i vår omvärld så är det viktigt att vi står förberedda inför en eventuell kris, som till exempel avbrott i elförsörjning eller en hackerattack. Det är dags att snarast se över kontinuitetsplaner och att vi lever upp till innehållet i dessa.

Att tänka på:

  • Se över att era kontinuitetsplaner är aktuell och tillgänglig för medarbetarna
  • Läkemedelslistor är utskrivna
  • Personkort utskrivna
  • Journaluppgifter (enligt dokumentationsdirektivet, legitimerad personal ansvarar för vilken dokumentation som ska skrivas ut i pappersform för att säkra den medicinska vården)
  • Säkra upp så att tomma journalblad finns utskrivna

Hur ofta journaluppgifterna sedan behöver skrivas ut är beroende på hur frekvent dessa ändras och därmed behöver legitimerad personal göra bedömningar kring detta. I detta läget vi har just nu i världen så rekommenderar Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) att man gör det en gång per vecka, innan helgen.

Uppföljningsrapporter

Besöksplan hösten 2021 Pdf, 195.8 kB. (Pdf, 195.8 kB)

Besöksplan våren 2022 Pdf, 196.2 kB. (Pdf, 196.2 kB)

Verksamheter för personer med funktionsnedsättning

2019

Dalviksgatan 71G Pdf, 597.2 kB. (Pdf, 597.2 kB)

Dalviksgatan 71H Pdf, 601.5 kB. (Pdf, 601.5 kB)

Dalviksgatan 71D Pdf, 668 kB. (Pdf, 668 kB)

Dalviksgatan 71E Pdf, 604.8 kB. (Pdf, 604.8 kB)

Ljuragatan 147-149 Pdf, 1 MB. (Pdf, 1 MB)

Vilbergsgatan 229 Pdf, 660.8 kB. (Pdf, 660.8 kB)

Trädgårdsgatan 30:1 Pdf, 563.8 kB. (Pdf, 563.8 kB)

Albrektsvägen 112C Pdf, 494.7 kB. (Pdf, 494.7 kB)

Frans Bloms gata 71 Pdf, 545.7 kB. (Pdf, 545.7 kB)

Leonardsbergsvägen 10 Pdf, 498.7 kB. (Pdf, 498.7 kB)

Ljuragatan 13-15 Pdf, 560.1 kB. (Pdf, 560.1 kB)

Ljuragatan 17-19 Pdf, 560.1 kB. (Pdf, 560.1 kB)

Orrekullavägen 16 Pdf, 568.1 kB. (Pdf, 568.1 kB)

Trädgårdsgatan 30:2 Pdf, 563.4 kB. (Pdf, 563.4 kB)

Åselstadsvägen 94 Pdf, 661.5 kB. (Pdf, 661.5 kB)

2020

Ekövägen 9 Pdf, 138 kB. (Pdf, 138 kB)

Bryggaregatan 6:2 Pdf, 592.3 kB. (Pdf, 592.3 kB)

Gymnastikgatan 8 Pdf, 582.4 kB. (Pdf, 582.4 kB)

Eknäsgatan 44 Pdf, 586 kB. (Pdf, 586 kB)

Ladugatan 11 Pdf, 585.4 kB. (Pdf, 585.4 kB)

Pryssgårdsvägen 60 Pdf, 587.9 kB. (Pdf, 587.9 kB)

Guldringen 79-81 Pdf, 586 kB. (Pdf, 586 kB)

Klingsbergsgatan 30 Pdf, 583 kB. (Pdf, 583 kB)

S:t Olofsgatan 32 Pdf, 584 kB. (Pdf, 584 kB)

Bredgatan 24 Pdf, 527.8 kB. (Pdf, 527.8 kB)

Sandbyhovsgatan 7 Pdf, 524.8 kB. (Pdf, 524.8 kB)

Sandbyhovsgatan 5 Pdf, 525.3 kB. (Pdf, 525.3 kB)

2021

Herrebrogatan 36 Pdf, 5.3 MB. (Pdf, 5.3 MB)

Dragsgatan 9A Pdf, 5.1 MB. (Pdf, 5.1 MB)

Dragsgatan 11B Pdf, 5.1 MB. (Pdf, 5.1 MB)

Fiskebyvägen 10A Pdf, 5.2 MB. (Pdf, 5.2 MB)

Fältskärsgatan 9 Pdf, 5.1 MB. (Pdf, 5.1 MB)

Generalsgatan 41 Pdf, 5.1 MB. (Pdf, 5.1 MB)

Lövstagatan 5 Pdf, 5.3 MB. (Pdf, 5.3 MB)

Pampusvägen 72 Pdf, 5.1 MB. (Pdf, 5.1 MB)

Pimpstensgatan 4:1 Pdf, 5.2 MB. (Pdf, 5.2 MB)

Pimpstensgatan 4:2 Pdf, 4.9 MB. (Pdf, 4.9 MB)

Sandbergsgatan 8 Pdf, 5.3 MB. (Pdf, 5.3 MB)

Skepparegatan 26 Pdf, 5.1 MB. (Pdf, 5.1 MB)

Skärlundagatan 8:1 Pdf, 5.1 MB. (Pdf, 5.1 MB)

Skärlundagatan 8:2 Pdf, 5.1 MB. (Pdf, 5.1 MB)

Fiskebyvägen 10B Pdf, 5.1 MB. (Pdf, 5.1 MB)

Bredgatan 18 Pdf, 5.1 MB. (Pdf, 5.1 MB)

Gamla Övägen 9 Pdf, 455.4 kB. (Pdf, 455.4 kB)

Hallbergagatan 2:1 Pdf, 5.1 MB. (Pdf, 5.1 MB)

Hallbergagatan 2:2 Pdf, 5.1 MB. (Pdf, 5.1 MB)

Egnahemsvägen 13 Pdf, 5.3 MB. (Pdf, 5.3 MB)

Lanhagsgatan 27 Pdf, 5.1 MB. (Pdf, 5.1 MB)

Kantarellgatan 2 Pdf, 5.2 MB. (Pdf, 5.2 MB)

Lidaleden 47 Pdf, 5.1 MB. (Pdf, 5.1 MB)

Dagsbergsvägen 22 Pdf, 5.2 MB. (Pdf, 5.2 MB)

Albert Engströms gata 159 Pdf, 4.7 MB. (Pdf, 4.7 MB)

Katterumsvägen 29 Pdf, 4.7 MB. (Pdf, 4.7 MB)

Ljuragatan 12:2 Pdf, 4.6 MB. (Pdf, 4.6 MB)

Ljuragatan 12:1 Pdf, 5.2 MB. (Pdf, 5.2 MB)

Havregatan 12B Pdf, 4.6 MB. (Pdf, 4.6 MB)

Havregatan 12A Pdf, 4.8 MB. (Pdf, 4.8 MB)

Bosättning och vistelsekommun

När våra invånare tillfälligt vistas i en annan kommun kan Norrköpings kommun göra beställningar av insatser till den aktuella kommunen. Här hittar du som ska fakturera vård- och omsorgskontoret i Norrköpings kommun, för insatser som ni utfört, de uppgifter du behöver. Här finns prislista och en blankett för tidrapportering som utgör en del av ert faktureringsunderlag.

Fakturering ska ske i direkt anslutning till vistelsen, i de fall vistelsen är längre än en månad sker faktureringen månadsvis.

Faktureringsadress:
Norrköpings kommun
Fakturaskanningen
Referenskod 292701
601 69 Norrköping

Vid fakturafrågor kontakta: assistenter.vom@norrkoping.se

Prislista LSS och SoL (timbaserad verksamhet)

PRISLISTA 2022

Hemtjänst**

Pris per timme (kr)

Kommunal grundersättning

470

Kommunal landsbygdsersättning

490

Privat grundersättning

496

Privat landsbygdsersättning

516

Reducerad grundersättning

488

Reducerad landsbygdsersättning

508

Natt

740

Boendestöd


Dag

692

Personlig assistans


LSS*

290

SFB*

320

Hemsjukvården

Hemsjukvården

1099

*Inkl anhörigvård och ledsagning

**Inkl anhörigvård, avlösarservice och ledsagning

Prislista LSS och SoL (per plats)

PRISLISTA 2022

Gruppbostäder

Bemanning per plats - dag

Bemanning per plats - natt


Pris per dygn (kr)

Nivå 1

0,20

0,27

1 395

Nivå 1B

0,25

0,27

1 478

Nivå 2

0,40

0,27

1 738

Nivå 2B

0,50

0,27

1 904

Nivå 3

0,90

0,27

2 604

Nivå 3B

1,13

0,27

2 977

Nivå 4

1,60

0,27

3 801

Nivå 4B

2,00

0,27

4 465

Gruppbostäder (SoL-beslut)
Nivå 1

0,20

0,27

1 490

Nivå 1B

0,25

0,27

1 573

Nivå 2

0,40

0,27

1 833

Nivå 2B

0,50

0,27

1 999

Nivå 3

0,90

0,27

2 697

Nivå 3B

1,13

0,27

3 071

Nivå 4

1,60

0,27

3 893

Nivå 4B

2,00

0,27

4 557

Servicebostäder
Nivå 1

0,20

0,08

974

Nivå 1B

0,25

0,08

1 067

Nivå 2

0,40

0,08

1 359

Nivå 2B

0,50

0,08

1 546

Nivå 3

0,90

0,08

2 328

Nivå 3B

1,13

0,08

2 747

Nivå 4

1,60

0,08

3 669

Nivå 4B

2,00

0,08

4 415

Korttidsplatser barn
Nivå 1

1,65

0,40

3 814

Nivå 2

2,00

0,09

3 849

Korttidsplatser vuxna
Nivå 1

1,65

0,50

3 975

Nivå 2

2,00

0,40

4 376

Särskilt boende äldre
Vanlig säboplats

0,72


2 063

Demensplats

0,7429


2 102

Korttidsplats

0,78


2 291

Special

1,05


2 693

Dagverksamhetkr/timme

Dagverksamhet

0,24


466

Daglig verksamhetkr/timme

Nivå 1

0,25


150

Nivå 2

0,50


231

Nivå 3

0,80


327


Vistelsekommun - rapportering utförd tid

Rapportering av utförd tid görs på tidrapporten nedan. Vid längre vistelser används en tidrapport per månad.

Tidrapporteringsmall Excel, 23.3 kB. (Excel, 23.3 kB)


Statsbidrag inom vård och omsorg

Staten ger kommuner och regioner generella och riktade statsbidrag. För de riktade statsbidragen inom vård- och omsorg har staten gjort överenskommelser med SKR - Sveriges Kommuner och Regioner.

Checklista och ansökningsblakett om statliga medel

Vissa statsbidrag behöver vård- och omsorgskontoret ansöka om för att få del av, ofta ingår det också ett återrapporteringskrav för att visa vad bidraget har använts till.

Information om statsbidrag - SKR.se

Information om statsbidrag - Socialstyrelsen.se

Här finns material att utgå ifrån när du vill ansöka om statsbidrag.

Checklista Pdf, 907.3 kB. (Pdf, 907.3 kB)

Ansökningsblakett om statliga medel 2022 Word, 373.4 kB. (Word, 373.4 kB)

Kontakt
Vård- och omsorgskontoret