Information för utförare

Bosättning och vistelsekommun

När våra invånare tillfälligt vistas i en annan kommun kan Norrköpings kommun göra beställningar av insatser till den aktuella kommunen. Här hittar du som ska fakturera vård- och omsorgskontoret i Norrköpings kommun, för insatser som ni utfört, de uppgifter du behöver. Här finns prislista och en blankett för tidrapportering som utgör en del av ert faktureringsunderlag.

Fakturering ska ske i direkt anslutning till vistelsen, i de fall vistelsen är längre än en månad sker faktureringen månadsvis.

Faktureringsadress:
Norrköpings kommun
Fakturaskanningen
Referenskod 292701
601 69 Norrköping

Vid fakturafrågor kontakta: administratorer.vom@norrkoping.se

Prislista 2024

Hemtjänst**

Pris per timme (kr)

Kommunal grundersättning

453

Kommunal landsbygdsersättning

474

Privat grundersättning

480

Privat landsbygdsersättning

501

Reducerad grundersättning

471

Reducerad landsbygdsersättning

492

Natt

840

Boendestöd


Dag

754

Personlig assistans


LSS*

303

SFB*

333

Hemsjukvården

Pris per besök (kr)

Hemsjukvården

1 163

*Inkl anhörigvård och ledsagning

**Inkl anhörigvård, avlösarservice och ledsagning

Prislista 2024

Gruppbostäder

Bemanning per plats - dag

Bemanning per plats - natt


Pris per dygn (kr)

Nivå 1

0,20

0,28

1 430

Nivå 1B

0,25

0,28

1 518

Nivå 2

0,40

0,28

1 797

Nivå 2B

0,50

0,28

1 975

Nivå 3

0,90

0,28

2 721

Nivå 3B

1,13

0,28

3 130

Nivå 4

1,60

0,28

4 001

Nivå 4B

2,00

0,28

4 712

Gruppbostäder (SoL-beslut)
Nivå 1

0,20

0,28

1 522

Nivå 1B

0,25

0,28

1 611

Nivå 2

0,40

0,28

1 889

Nivå 2B

0,50

0,28

2 067

Nivå 3

0,90

0,28

2 812

Nivå 3B

1,13

0,28

3 221

Nivå 4

1,60

0,28

4 090

Nivå 4B

2,00

0,28

4 802

Servicebostäder
Nivå 1

0,20

0,08

906

Nivå 1B

0,25

0,08

995

Nivå 2

0,40

0,08

1 274

Nivå 2B

0,50

0,08

1 452

Nivå 3

0,90

0,08

2 198

Nivå 3B

1,13

0,08

2 607

Nivå 4

1,60

0,08

3 478

Nivå 4B

2,00

0,08

4 189

Korttidsplatser barn
Nivå 1

1,65

0,42

4 089

Nivå 2

2,00

0,11

4 169

Korttidsplatser vuxna
Nivå 1

1,65

0,53

4 315

Nivå 2

2,00

0,42

4 762

Särskilt boende äldre
Vanlig säboplats

0,72


2 196

Demensplats

0,74


2 237

Korttidsplats

0,78


2 395

Special

1,05


2 881

Dagverksamhet
Dagverksamhet

0,24


497

Daglig verksamhetkr/timme

Nivå 1

0,25


146

Nivå 2

0,50


233

Nivå 3

0,80


337


När brukaren är skriven i Norrköpings kommun och vistas i en annan kommun under en kortare period fakturerar vi kostnaden för personens insats för trygghetslarm. För 2024 är kostnaden för trygghetslarm 364kr/månad.

Rapportering av utförd tid görs på tidrapporten nedan. Vid längre vistelser används en tidrapport per månad.

Tidrapporteringsmall Excel, 23.4 kB.

Mat och måltid

Statsbidrag inom vård- och omsorg

Staten ger kommuner och regioner generella och riktade statsbidrag. Använd blanketten och ansök om riktade statsbidrag inom vård- och omsorg där staten gjort överenskommelser med SKR - Sveriges Kommuner och Regioner.

Ansökan om statliga medel Pdf, 47.4 kB.

Kontakt
Vård- och omsorgskontoret