Information till privata assistansanordnare

Här finns information till företag som är utförare av personlig assistans.

E-tjänst ersätter pappersfakturan

Använd vår e-tjänst för att rapportera utförd tid, så behöver du inte skicka in en pappersfaktura.

Med e-tjänsten får du:

 • se preliminärt utbetalningsbelopp
 • se tidigare ärenden
 • en enklare administration eftersom du slipper pappersfakturan!

Gör så här:

Hur loggar jag in i e-tjänsten?

Klicka på länken till e-tjänsten överst på denna sida och använd ditt e-legitimation för att logga in. Så här skaffar du e-legitimation

Varför kan jag inte lägga in timmar för september, jag får endast upp juli månad?

Du måste lägga in i kronologisk ordning. Om det inte utförts några timmar i juli så sätter du noll (0).

Ska jag skicka en pappersfaktura när jag tidrapporterat i e-tjänsten?

Nej. Med e-tjänsten slipper du pappersfakturan.

Måste jag använda e-tjänsten eller kan vi fortsätta skicka faktura som vanligt?

Vi rekommenderar att e-tjänsten används eftersom det innebär snabbare utbetalning om man rapporterar in timmarna mellan den 1-10 varje månad. Det är också enklare eftersom ni slipper ställa ut faktura och skicka in tidsrapporter.

Måste vi använda mallen för tidrapportering eller kan vi använda vår egen?

Nej, det måste ni inte. Den finns där för dem som har behov av en mall.

Vilka filformat kan användas för de bifogade filerna i e-tjänsten?

 • pdf
 • doc
 • docx
 • xls

När får företaget utbetalningen för tiden jag har rapporterat i e-tjänsten?

Om du tidrapporterat innan den 10:e i månaden ska utbetalningen kunna ske innan månaden är slut.

Till vilket konto kommer utbetalningen ske när jag rapporterat i e-tjänsten?

Utbetalningen kommer ske på samma sätt som tidigare till det bankgiro/postgiro som angetts.

Kan jag se vilka se vilka tidrapporter jag har gjort i e-tjänsten?

Ja, du kan se vilka brukare och månader som du tidrapporterat i e-tjänsten.

Vem kan logga in i e-tjänsten?

 • Firmatecknare/styrelseledamot.
 • Ombud, när firmatecknare/styrelseledamot registrerat det.

Hur registrerar jag ombud?

Du som är firmatecknare/styrelseledamot loggar in och registrerar ombud i e-tjänsten. Ett ombud kan inte registrera eller ta bort andra ombud, det kan endast firmatecknare och styrelseledamot göra.

Hur avregistrerar jag ombud?

Du som är firmatecknare/styrelseledamot loggar in och avregistrerar ombud i e-tjänsten.

Hur loggar ett ombud in i e-tjänsten?

När du som är firmatecknare har registrerat någon som ombud i e-tjänsten kommer den personen att få ett e-postmeddelande med information.

Ombudet måste bekräfta och signera med e-legitimation för att acceptera uppdraget. Sen kan ombudet logga in och använda e-tjänsten.

När jag som ombud använder e-tjänsten första gången, får jag då ett personligt inlogg eller ska det vara en person i företaget som står som kontaktperson?

Du loggar in med e-legitimation efter att du en firmatecknare/styrelseledamot registrerat dig som ombud. Se föregående fråga.

Var kan jag hitta kvitto om jag missar att skriva ut det?

Logga in i e-tjänsten, gå till fliken mina sidor och vidare till det aktuella ärendet. Klicka på "Visa ärendet". Till vänster ser du då en liten symbol där kvittot finns som ett PDF-dokument.

Support

E-post: ekonomi.vok@norrkoping.se

Telefon: 011-15 39 46

Lämna synpunkter om e-tjänsten

Nytt företag?

Skicka information till ekonomi.vok@norrkoping.se

Välkommen som ny privat assistansanordnare i Norrköping! För att du ska kunna påbörja uppdraget och få betalt för utförd tid måste du först skicka in följande information:

 • Organisationsnummer
 • Företagets namn
 • E-postadress
 • Postadress
 • Bankgiro (alt postgiro)
 • Kopia av tillstånd från IVO
 • Kopia av Kundavtal
 • Kopia av Namngiven fullmakt

När vi har registrerat informationen och handlingarna får du en bekräftelse. När du fått bekräftelsen kan du påbörja uppdraget, rapportera utförd tid och få ersättning utbetald.

Vi gör ingen utbetalning innan all information och samtliga handlingar har kommit in. Du kan inte få ersättning för assistans som utförs innan vi skickat en bekräftelse.

Fakturerade timmar följs upp varannan månad

Avräkningsperioden för utförd personlig assistans för vuxna är två månader.

För en del innebär det att beslutet ni fått på antal timmar per vecka räknas om till antal timmar per månad. Timmarna ni fakturerar kommunen ska stämma överens med de antal timmar som är beslutade enligt uppdrag.

Ni kan välja att använda fler eller mindre timmar över månaden, men inte överskrida för två månader.

Gällande utförd personlig assistans till barn och ungdom är avräkningsperioden däremot 12 månader.

Timersättning

År 2024 är timersättningen 303 kr/timme.

Blankett förhöjd ersättning pers ass 2024 Pdf, 113.1 kB.

Ekonomisk ersättning i samband med ordinarie assistents sjukfrånvaro

Det är kommunens ansvar att ersätta assistansanordnaren för de faktiska merkostnader som uppstått vid ordinarie assistents sjukfrånvaro. Med merkostnad menas sjuklön, semesterersättning, sociala avgifter och försäkringar för den ordinarie assistenten. Förutsättningen för att ersättning ska betalas ut är att en vikarie har varit tillsatt.

Privat assistansanordnare har möjlighet att ansöka om ersättning för den merkostnad som uppstår då den ordinarie assistenten är sjuk. Ansökan kan inte göras via e-tjänsten.

Från och med 2020-09-01 handläggs ansökan om ekonomisk ersättning för merkostnad vid ordinarie assistents sjukfrånvaro enligt 9 § 2 LSS som ett sedvanligt LSS-ärende.

Anvisning – ersättning för merkostnad vid ordinarie assistents sjukfrånvaro Word, 401.3 kB.

Ansökan sjuklön Excel, 14.5 kB.

Beräkningsunderlag sjuklön dag 1-14 Excel, 12.6 kB.

Beräkningsunderlag sjuklön dag 15-180 Excel, 22.6 kB.

Fullmakt sjuklön Word, 432 kB.

Kontakt vid frågor om sjuklön

E-post: administratorer.vom@norrkoping.se

Ring administratörer på myndighetsutövningen via kommunens kontaktcenter:
Telefon: 011-15 00 00

Kontakt
Vård- och omsorgskontoret
Ekonomienheten
Vård- och omsorgskontoret