Hemsjukvård

Kommunen har huvudansvaret för dig som behöver hälso- och sjukvård, inklusive psykiatri, rehabilitering och hjälpmedel, i hemmet.

Lite förenklat kan man säga att den som beviljats hälso- och sjukvård i hemmet får den av kommunen, medan den som kan ta sig till en vårdcentral eller mottagning får hälso- och sjukvård av Region Östergötland.

Hur kan jag få hemsjukvård?

När du har behov av hälso- och sjukvård i hemmet får du ett hembesök av en distriktssköterska/sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut och/eller fysioterapeut. Utifrån dina behov, förutsättningar och önskemål gör de en bedömning och upprättar planer. Du som har behov erbjuds läkemedelsgenomgång minst en gång per år. Det är i de fall du inte på något sätt kan ta dig till en vårdcentral, som du vara i behov av hälso- och sjukvård i hemmet (så kallat tröskelprincipen).

Hemsjukvården samarbetar med kommunens omvårdnadspersonal och andra vårdgivare utifrån dina behov.

Du kan få hemsjukvård under en kortare eller längre tid. Vårt arbete utgår från dina behov.

Lämna tillbaka hjälpmedel

Om du inte längre behöver ditt hjälpmedel ska det lämnas tillbaka. Gör rent hjälpmedlet och lämna det till hemsjukvården:

Adress:

Hantverkaregatan 49, Norrköping

Öppettider:

  • Måndagar 8.00–12.00
  • Onsdagar 13.00–16.00
  • Fredagar 8.00–12.00

Telefonnummer till hemsjukvården på Hantverkaregatan: 011-15 68 00

Kontakt
Hemsjukvården

Hantverkaregatan 51