Information om skydd

Här kan du läsa om hur det fungerar med information och skydd. I akuta situationer ring polisen, telefon 112.

Att utsätta någon för våld är en brottslig handling. En polisanmälan kan göras i den akuta situationen när polisen kallas till platsen där du blivit utsatt. Misshandel faller under allmänt åtal, vilket betyder att polisen är skyldig att ta upp en anmälan. Du kan också göra en polisanmälan i efterhand genom att ringa till eller gå till polisstationen.

När du har gjort en anmälan har du rätt till ett kostnadsfritt målsägandebiträde. Målsägandebiträdet har till uppgift att följa dig genom hela rättsprocessen och se till dina rättigheter. Vid första förhöret är det viktigt att anmäla eventuella tidigare våldshändelser.

Polisen i Norrköping telefon: 114 14

Ansökan om kontaktförbud görs hos polisen och beslut fattas av åklagare. Ett kontaktförbud innebär förbud att besöka, på något annat sätt kontakta (exempelvis genom att ringa, sms:a, skicka brev eller e-post) eller följa efter personen som ska skyddas med beslutet. Den som utsatt någon annan får inte heller ta kontakt med den utsatta genom någon annan person, vilket innebär att personen till exempel inte kan be en god vän ringa. Den utsatta, som kontaktförbudet gäller, får heller inte ta kontakt med våldsutövaren, då detta kan leda till att kontaktförbudet hävs.

Överträdelse av kontaktförbud är ett brott som kan leda till böter eller fängelse i max 1 år. Det är viktigt att anmäla varje överträdelse till polisen.

Hos polisen finns möjlighet att ansöka om trygghetslarm. För mer information kontakta polisen på telefonnummer 114 14 eller läs mer på deras hemsida www.polisen.se. Andra sorters larm finns i handeln.

Kallas också spärrmarkering eller ”skyddad adress”. Ansökan görs hos Skatteverket, där man är folkbokförd. Sekretessmarkering innebär att en markering för särskild sekretessprövning finns för personen i folkbokföringsdatabasen.

Skatteverket aviserar sekretessmarkeringen till andra myndigheter tillsammans med övriga uppgifter om personen. Markeringen ska fungera som en varningssignal, så att en noggrann prövning görs innan uppgifter om personen lämnas ut. En sekretessmarkering innebär ingen absolut sekretess. Ansökan ska vara skriftlig och de skäl som åberopas för att få markeringen bör styrkas genom intyg från till exempel sociala myndigheter eller polis.

För övrigt skydd av personuppgifter se Skatteverkets webbplats

Det går även att ringa socialkontorets mottagning, telefon 011-15 00 00 eller socialjouren, telefon 011-15 22 83.

Kontakt
Kontakt Norrköping
Frideborg
Socialkontoret

Tegelängsgatan 11B
602 28 Norrköping

Telefontider:
Måndagar, torsdagar och fredagar kl. 8.30-10.30 samt tisdagar och onsdagar kl. 13.00-15.00.

Övrig info:
Lämna ett meddelande om vi inte svarar, så ringer vi upp.