Sylten

Sylten har präglats av industrier och hamnverksamhet. I framtiden kan Sylten bli en del av Norrköpings innerstad, tillsammans med Inre hamnen.

Sylten är ett stort område som sträcker sig mellan Östra Promenaden, Lindövägen och Surgatan. Bråvallaverket och Syltenberget utmärker sig i stadsdelen.

Sylten kommer att förnyas lite i taget. Här kan innerstaden växa med ytterligare en spännande stadsmiljö. Det finns plats för flera tusen boende, och mycket annat.

En ny stadsdel med bra blandning är visionen för Sylten. De gamla, fina fabriksbyggnaderna av kulturhistoriskt värde kan kompletteras med nutida arkitektur.

Intresserad av Syltens utveckling?

Fyll i din e-postadress för att prenumerera på ett nyhetsbrev om Sylten.

Grönstruktur och klimatanpassning 3D

Bevara det gamla

Ambitionen är att bevara så många som möjligt av de gamla industrimiljöerna och skapa en grön och trivsam stadsmiljö. Många industribyggnader har sedan länge blivit till kontor, skolor och andra verksamheter. Resten av byggnaderna kan på liknande sätt fyllas med lokaler för kontor och kommersiell service, som till exempel restauranger och caféer. Annat som behövs i en levande stadsdel får också plats, både bostäder, skolor, kultur och hotell.

Bergsvillan

Bergsvillan

Kajpromenad och parkstråk

I Syltenområdet finns också södra kajen, en möjlighet att skapa en härlig kajpromenad intill vattnet med ett utvecklat båtliv. Här kan det bli plats för småbåtshamn, passagerarfartyg, med mera. Det skulle förstärka stadens koppling mot Bråviken.

Sylten ska i framtiden bli mycket grönare, med stora öppna ytor och parkstråk upp mot Syltenberget. Förnyelsen av Sylten ska bidra till en fortsatt stark utveckling av Norrköpings innerstad, med ett fokus på hållbar social utveckling och klimatanpassningar.

Kajpromenad med utsikt mot Inre hamnen

Kajpromenad med utsikt mot Inre hamnen.

Syltenberget

Syltenberget är en viktig del i förvandlingen av området. Här finns möjlighet att skapa en viktig grön lunga i den framtida stadsdelen.

De senaste åren har berget skötts om lite extra, och fler har upptäckt blandningen av skog, park- och betesmarkskaraktär. Det finns också spår från en tid där Syltenberget bar fina trädgårdar och villor.

Trädgårdar med fruktträd och odlingar kan ”återskapas”. Bergsvillan som idag inte används behöver renoveras, och kan i framtiden användas som till exempel café, restaurang eller galleri och ateljé.

Runt om på berget finns det kvar husgrunder, trappor, avgränsningar av trädgårdar, med mera, som med visst underhåll och skyltning blir en tillgång. Moa Martinssons trappa kan till exempel bli en fin entré till berget.

Växthusen med tillhörande byggnader kan renoveras och utvecklas för mer odling och för besök. Det finns också ett intressant fågelliv kring berget, och ett utsiktstorn skulle skapa en möjlighet att skåda fågelliv och bli ett besöksmål i sig.

Fruktlund på Syltenberget

Fruktlund på Syltenberget

Syltenbergets vildblomsterträdgård

På Syltenberget pågår det experimentella projektet Timescape Garden. Projektet som utvecklar en trädgård som växer ur platsens egna förutsättningar, historia och de behov och önskningar som finns här. Trädgården är en mötesplats mellan olika arter, och är tänkt som en del av en sträcka genom Norrköping där insekter och djur kan förflytta sig som de vill.

Den första delen av trädgården, en vildblomsterträdgård, har skapats under våren och sommaren 2021, i samarbete med den internationellt erkände trädgårdsmästaren Peter Korn. Det fina anläggnings- och skötselarbetet utförs av Natur och bygg från samhällsbyggnadskontoret i Norrköpings kommun.

Designförslaget för den här platsen på Syltenberget presenterades på arkitekturbiennalen i Venedig 2021, samt i mars 2022 på arkitekturskolan Cooper Union i New York.

Projektet är ett samarbete mellan Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Norrköpings kommun. Projektet får finansiellt stöd av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet.

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Projektledare Sylten