Marktilldelningstävling för omvandling av Triangeln 10, 11 och 15 inom Sylten

Översiktsbild över fastigheterna


Härmed inbjuder Norrköpings kommun till marktilldelningstävling för ”Triangelfastigheterna” inom stadsdelen Sylten i Norrköpings innerstad.
Tilldelning och förvärv av Triangelfastigheterna ska ses som ett första steg för ett utvecklingsprojekt och planprocess som kommer att drivas av ny ägare.

Underlag för marktilldelningstävling

Nedan hittar ni tävlingsprogrammet i pdf format.

Tävlingsprogram Pdf, 11.6 MB.

Anbud ska vara Norrköpings kommun tillhanda senast den 3 maj 2021 klockan 16.00. De kan lämnas i Rosens reception på Trädgårdsgatan 21 eller skickas via post, mer info i tävlingsprogrammet.

Detaljplan och övrigt underlag

Nedanstående filer avser underlag för anbudstävlingen. För drönarmodell mejla marktilldelning@norrkoping.se

Planbesked Triangelfastigheterna Pdf, 1.3 MB.

Triangeln möjligheter Pdf, 61.6 MB.

Statusbesiktning Pdf, 31.7 MB.

Geotekniskt utlåtande Pdf, 6.3 MB.

Antikvarisk utredning Del 1 Pdf, 9.6 MB.

Antikvarisk utredning Del 2 Pdf, 14.9 MB.

Stadsbyggnadsvision Sylten Pdf, 721.8 kB.

Syltens verksamhetshistoria Pdf, 1.3 MB.

Kvantitativ riskbedömning Pdf, 1.7 MB.

CAD underlag

CAD underlag

Flygfoton

Frågor och svar

Frågor och svar kan ställas fram till den 14 april 2021 och skickas till marktilldelning@norrkoping.se. Frågor besvaras successivt allt eftersom de kommer in. Sista dag för besvarande av frågor är den 20 april 2021.

Fråga 1, 2021-03-08: En lista med befintliga hyresgäster och hyreskontrakt hade varit till stor hjälp för vårt arbete, har ni en sådan som ni kan skicka över? 
Svar 1, 2021-03-08: Vi skickar det till dem som frågar om det. Maila till ovan mail för utkast av avtal.

Fråga 2, 2021-03-08: Finns det möjlighet att XXX skriver ett 10 års hyresavtal istället för 5 år?
Svar 2, 2021-03-08: Hyresavtalet med XXX kommer vid överlåtelsen vara på 5 år. Om det finns en eventuellt möjlighet att förlänga hyresavtalet vid senare tillfälle kan vi tyvärr inte svara på.

Fråga 3, 2021-03-09: Det är lite oklart om det räcker att ha en välrenommerad arkitekt i teamet eller om köparen måste göra ett parallellt uppdrag efter tilldelning.
Svar 3, 2021-03-09: Ja vi anser att det är nödvändigt med parallella uppdrag inför arbetet med detaljplanen. 

Fråga 4, 2021-03-21: Kommer det finnas krav på att tävlingsbidragen, alt vinnande bidrag, skall publiceras i sin helhet, inkl alla referensbilder? Kommer det finns möjlighet att säkra användning av referensbilder innan publicering, efter inlämning?

Svar 4, 2021-03-24: Det brukar vara sekretess på tävlingsbidrag fram till att det offentliggörs vem som vann och sen kan anbud lämnas ut. Vi kan inte skydda bilder från att lämnas ut, det är allmänna handlingar. Däremot kan man inte bara för att vi har lämnat ut handlingen använda bilder hur som helst utan då går i så fall lag om upphovsrätt in.

Fråga 5, 2021-03-22 :I Förslagsutredningen utförd av ÅWL på beställning av Stadsbyggnadskontoret har en 3D-modell gissningsvis skapats föreställande befintliga fastigheter + ev. övrig kontext. Skulle det vara möjligt att denna görs tillgänglig för deltagare i tävlingen? 

Svar 5, 2021-03-24: Den 3d-modellen kan vi tyvärr inte lämna ut men det finns en drönarmodell som ni kan ta del av om det är av intressen.Relaterat