Bostäder för seniorer

Det finns olika boendeformer för dig som senior utöver det vanliga utbudet. Här har vi samlat en del av de alternativ som finns i Norrköping och vad du behöver tänka på.

Kategoribostäder för seniorer kan ha många olika namn, utformning och innehåll. Bostäder i dessa boendeformer kan du bo i utan biståndsbeslut från kommunen. Du tar själv kontakt med hyresvärdar som erbjuder dessa bostäder, de kan berätta mer om respektive boendeform och vilka ålderskrav som gäller.

Några exempel: Seniorboende, Plusboende, 65+ boende, 55+ boende och Trygghetsboende.

Det kan finnas saker för dig att tänka på om det är dags att söka ny bostad, funderar över ett framtida boende eller vill utforska smarta lösningar i hemmet. På exempelvis den externa sidan seniorval.se kan du läsa om försäkringar, olika boendeformer och nyheter.

Under rubriken ”Relaterat” hittar du länkar till vidare läsning om ett tryggare hem och övriga tips. Du som inte kan få den hjälp, stöd och omvårdnad du behöver i ditt hem kan ansöka om särskilt boende via kommunen.

För utskrift av sidan, högerklicka och välj sedan skriv ut.

Seniorboende kan vara utformade utifrån äldre personers behov av tillgänglighet. Den gemensamma nämnaren är att det ofta finns en nedre åldersgräns. Ibland finns tillgång till gemensamhetslokal eller andra gemensamma ytor.

Seniorboende är inget vård- eller serviceboende utan något du köper eller hyr på eget initiativ, det krävs inget biståndsbeslut från kommunen. Det finns flera olika typer av boenden avsedda för seniorer i Norrköping.

Trygghetsboende är en boendeform som riktar sig till personer över en viss ålder. I grunden en vanlig bostad med större möjlighet till gemenskap och trygghet. Det finns en variation av Trygghetsboende runt om i landet. Trygghet, tillgänglighet, gemensamhetsutrymmen, personal på angivna tider eller gemensamma tjänster är vanligt återkommande.

Trygghetsboende är inget vård- eller serviceboende utan något du köper eller hyr på eget initiativ, det krävs inget biståndsbeslut från kommunen.

Här finns flera av hyresvärdarna i Norrköpings kommun. Ett antal av dessa erbjuder boendeformer för dig som senior utöver det vanliga utbudet.

Hitta hyresvärdar i Norrköping

Särskilt boende är samlingsnamnet på de olika boendeformer som Norrköpings kommun erbjuder dig som behöver hjälp, stöd och omvårdnad. På boende för äldre och personer med demenssjukdom har du en mindre lägenhet med ett lägenhetsbundet trygghetslarm och närhet till personal för omvårdnads- och sjukvårdsinsatser hela dygnet.
För att få flytta till särskilt boende krävs beslut från biståndshandläggare.

Det finns även lägenheter där två personer kan bo tillsammans. Dessa lägenheter är antingen något större i yta eller består av en lägenhet och ett extrarum med öppen dörr mellan rummen. Du har tillgång till gemensamma utrymmen. Du väljer själv om du vill vistas där och äta i matsalen eller i din lägenhet. Personal, föreningar och frivilliga ordnar olika aktiviteter, till exempel högläsning, promenader eller musik. Utbudet varierar mellan olika boenden.

För mer information och hur du ansöker om eget boende på ett särskilt boende i Norrköpings kommun

Här kan du läsa mer om särskilda boenden i Norrköpings kommun

Kontakt
Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00