Ritningar

Du behöver skicka med ritningar när du söker bygglov, marklov, rivningslov eller gör en anmälan.

Fasadritning

En fasadritning visar hur en byggnad ser ut utvändigt. Det du ser när du tittar på en av husets utsidor rakt framifrån.

Du behöver endast ta fram ritningar för de fasader som berörs av det du tänkt göra. Tänk på att ritningarna ska vara tvådimensionella. Lämplig skala kan vara 1:100.

Exempelritningar

Nybyggnad
Fasadritning norrPDF
(pdf, 11.2 kB)

Fasadritning söderPDF (pdf, 11.2 kB)

Fasadritning västPDF (pdf, 10.9 kB)

Fasadritning östPDF (pdf, 10.9 kB)

Tillbyggnad
Fasadritning norrPDF
(pdf, 11.3 kB)

Fasadritning söderPDF (pdf, 11.7 kB)

Fasadritning västPDF (pdf, 11.4 kB)

Fasadritning östPDF (pdf, 11.4 kB)

Konstruktionsritning

En konstruktionsritning visar hur en specifik del av en byggnad är konstruerad. Konstruktionsritningar behövs för bedömning av tekniska egenskapskrav. Vilken skala som används varierar beroende på vad ritningen visar.

Exempel på vad ritningen kan visa är:

 • Grundkonstruktionen
 • Stommen
 • Avväxlingar i väggar
 • Takstolar
Planritning

En planritning visar byggnadens planlösning uppifrån. Det betyder att du bland annat kan se var väggar, fast inredning, fönster och dörrar är placerade. En måttsatt planritning ska alltid ingå i en bygglovsansökan som berör byggnadens interiör, till exempel vid tillbyggnad.

Märk ut förändring

Du ska alltid märka ut den planerade förändringen tydligt på ritningen. Du ska till exempel märka ut vilka fönster och dörrar som berörs av åtgärden. Tänk på att du ska mäta byggnadens yttermått och sätta ut dem från ytterväggarnas utsidor. Lämplig skala kan vara 1:100.

Exempelritningar

Nybyggnad
Planritning - Plan 1PDF
(pdf, 14.7 kB)
Planritning - Plan 2PDF (pdf, 13.9 kB)

Tillbyggnad
Planritning - Plan 1PDF (pdf, 15.6 kB)

Sektionsritning

En sektionsritning visar en byggnad i genomskärning i ett snitt som markeras på planritningen. På en sektionsritning syns därmed byggnaden avskuren från sidan och du kan se bjälklag, tak samt byggnads- och rumshöjder. Ritningen uppförs vanligtvis i skala 1:100.

Vid bygganmälan ska sektionsritningen visa byggnadens konstruktion samt vilket material du tänker använda eller redan har i byggnaden.

Exempelritningar

SektionsritningPDF (pdf, 10.9 kB)

Situationsplan

En situationsplan är en karta som visar var på tomten den planerade byggnationen eller förändringen kommer att ligga. Ofta kan situationsplanen göras med hjälp av nybyggnadskartan. Du ska sätta ut tre mått från byggnaden så att den fixeras i sitt läge. Två mått till en och samma tomtgräns, samt ett mått till en tomtgräns som inte ligger mitt emot den först valda.

Om det är en befintlig byggnad som på något vis ska ändras måste denna vara tydligt utmärkt på kartan. Skalan som vanligtvis används är 1:400 eller 1:500.

VA-situationsplan

Vid bygganmälan måste du ofta skicka in en så kallad VA-situationsplan. Den ser ut precis som en vanlig situationsplan, men visar även de vatten- och avloppsledningar som ansluts till byggnaden.

Exempelritningar

Situationsplan tillbyggnadPDF (pdf, 11.8 kB)

Gamla ritningar

Det kan finnas gamla ritningar för byggnaden som kan vara till hjälp när du ska göra nya ritningar. Om det finns gamla ritningar kan du beställa dessa från stadsarkivet eller från det digitalt tekniska arkivet (DTA).

Gemensamt för alla ritningar är att de ska innehålla information om:

 • Fastighetens beteckning, alltså namn och nummer. Är du osäker på vilken beteckning din fastighet har kan du kontakta samhällsbyggnadskontoret.
 • Vad och hur mycket du ska förändra.
 • Vem som gjort ritningen, datum för utförandet, i vilken skala ritningen är och vilken åtgärd ritningen visar. Skriv detta i nedre högra hörnet.

Vi kan inte handlägga ditt ärende förrän alla handlingar är inskickade och korrekt utförda.

Skala

Det är viktigt att de ritningar du skickar in är skalenliga. Det betyder att måttförhållandena mellan ritning och verklighet måste stämma exakt överens med den skala som du anger på ritningen.

På en skalbeteckning anger alltid den vänstra siffran antal cm på pappret och den högra antal cm i verkligheten. Om du exempelvis använder skala 1:100 betyder det att verklighetens mått är förminskade 100 gånger. 1 cm på pappret är då lika med 100 cm (1 m) i verkligheten. Ett tips är att använda en skalstock.

Dessa skalor kan användas för följande ritningar:

 • Nybyggnadskarta 1:500
 • Situationsplan 1:400 eller 1:500
 • Fasadritning 1:100
 • Planritning 1:100
 • Sektionsritning 1:100
 • Konstruktionsritning Varierar
Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Bygglov

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Boka möte med en bygglovshandläggare

Med anledning av corona-viruset har vi tillfälligt stängt möjligheten att boka tid med bygglovshandläggare. Vi planerar att öppna denna tjänst igen så snart som möjligt.