Friggebod och lekstuga

För en friggebod behöver du inte bygglov eller anmälan om vissa förutsättningarna är uppfyllda. En lekstuga kräver inte bygglov om den är mycket liten och en vuxen person inte kan uppehålla sig i den.

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver inte söka bygglov eller göra en anmälan för en friggebod om förutsättningarna nedan är uppfyllda. Observera att lovbefrielsen gäller för tomter med en- och tvåbostadshus. Vill du bygga en friggebod på en skola, vid ett flerbostadshus eller som en kollonistuga behöver du ansöka om bygglov.

Förutsättningar för att bygga friggebod utan bygglov:

 • Du får sätta upp en eller flera fristående byggnader, men den sammanlagda byggnadsarean av samtliga friggebodar får inte vara större än 15 kvadratmeter.
 • Den högsta höjden från mark till taknock får vara max 3 meter.
 • Om tomten gränsar mot allmän mark, som till exempel gata, park eller cykelväg, får du inte placera friggeboden närmare den gränsen än 4,5 meter.
 • Du måste ha ditt grannes medgivande om du vill placera din friggebod närmare än 4,5 meter från grannens tomt. Medgivandet bör vara skriftligt.
 • Friggeboden ska vara ett komplement till en- eller tvåbostadshus.

Vilka handlingar ska du skicka in?

Om någon av ovanstående förutsättningar inte följs så krävs bygglov och följande handlingar ska skickas in:

 • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritningar).
 • Tomtkarta i skala 1:400. Måttsätt friggeboden samt avståndet till fastighetsgräns på minst två ställen.

E-tjänst: Söka bygglov och andra åtgärder

Ritningar, så här ska ritningarna se ut när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Vad som händer från att du skickar in din ansökan till att du får ett slutbesked kan du läsa om på sidorna:

Så går det till att ansöka om bygglov, marklov och rivningslov.

Så går det till att göra en anmälan

När får du börja bygga?

Du får börja bygga eller ändra när du har fått ditt startbesked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov eller anmälan beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Avgifter för bygglov och anmälan

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Du får besked på din bygglovsansökan inom 10 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

 • om ansökan inte är komplett.
 • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är i skala samt om de inte är tydliga och rätt gjorda.
 • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.
 • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras.