Stycka av fastighet

Du ska ansöka om lantmäteriförrättning för att stycka av en fastighet. Ligger fastigheten utanför planlagt område behöver du först göra en ansökan om förhandsbesked, där vi prövar om marken är lämplig att bygga på.

För att stycka av en fastighet utanför planlagt område behöver du först ansöka om ett förhandsbesked. När vi prövar ditt förhandsbesked tittar vi på om platsen är lämplig att bygga på. När du fått ett positivt förhandsbesked kan du gå vidare och ansöka om lantmäteriförrättning

Ligger fastigheten du vill stycka av inom planlagt område kan du vända dig direkt till lantmäteriet för att ansöka om lantmäteriförrättning utan att först ansöka om ett förhandsbesked.

När din tomt är avstyckad behöver du ansöka om bygglov om du vill bygga till exempel ett nytt hus på platsen.

Vid en ansökan om förhandsbesked vill vi ha in följande handlingar:

  • Tomtkarta i lämplig skala. Rita ut ungefärlig placering av bostadshuset samt de ungefärliga tomtgränser ni tänker er.
  • Bilder på nuvarande förhållande.

E-tjänst: Söka bygglov och andra åtgärder (gäller även ansökan om förhandsbesked)

Ritningar, så här ska ritningarna se ut

Ansök om lantmäteriförrättning

Behöver du kontrollansvarig och kontrollplan?

Det behövs ingen kontrollansvarig eller kontrollplan för ett förhandsbesked.

När får du börja bygga?

Du får inte bygga direkt när du fått ditt förhandsbesked. För att bygga på en avstyckad tomt behöver du först ett bygglov. Du får börja bygga eller ändra när du har fått ditt startbesked från oss.

Vad kostar det?

Avgiften för ett förhandsbesked för en ny tomt ligger på cirka 25 000 kronor. Avgift för lantmäteriförrättning och bygglov tillkommer.

Mer om avgifter för bygglov och anmälan

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Du får beslut på ditt förhandsbesked inom 10 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

  • om ansökan inte är komplett.
  • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är i skala samt om de inte är tydliga och rätt gjorda.
  • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.
  • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras.