Lantmäteriförrättningar

Om du vill ändra din fastighet så hjälper vi dig med detta genom en lantmäteriförrättning. Det finns olika typer av lantmäteriförrättningar beroende på vilken åtgärd du vill utföra.

Bra att veta!

Gränser som visas i digitala kartor är inte med säkerhet exakta. För att veta var gränsen går och var gränspunkter ligger måste du titta på den förrättning som ligger till grund för din fastighet. Läs mer om gränser här och titta gärna på filmen ”Hitta dina gränser”.

Kontakt
Lantmäterimyndigheten
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Dukat bord

Behöver du hjälp med flera myndighetsärenden, som till exempel brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd eller serveringstillstånd? Norrköpings kommun kan erbjuda dig ett "dukat bord" där du får träffa fler handläggare vid samma tillfälle. Boka din tid genom att skicka e-post.