Lantmäteriförrättningar

Om du vill ändra din fastighet så hjälper vi dig med detta genom en lantmäteriförrättning. Det finns olika typer av lantmäteriförrättningar beroende på vilken åtgärd du vill utföra.

Var går fastighetens gräns?

Gränser som visas i digitala kartor är inte med säkerhet exakta. För att veta var gränsen går och var gränspunkter ligger måste du titta på den förrättning som ligger till grund för din fastighet. Läs mer om gränser här .

Kontakt
Lantmäterimyndigheten
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping