Vad kostar det?

I alla förrättningar tas ett grundbelopp ut. Beloppen baseras på hur många fastigheter som är berörda i förrättningen.

Grundbelopp för lantmäteriförrättning

Antal fastigheter

Grundbelopp

Tilläggsbelopp

Total kostnad

1-5

6 500 kr

-

6 500 kr

6 eller fler

6 500 kr

12 00 kr

18 500 kr

Beloppen tas ut i alla förrättningar oavsett hur lång tid momenten tar. Beloppen tas också ut vid inställda och återkallade förrättningar.

Kostnad för lantmäteriförrättning

Kostnaden för handläggningen i en lantmäteriförrättning debiteras normalt enligt löpande räkning efter den tid som behöver läggas ner på ärendet, det vill säga omfattningen av förrättningen.

  • Förrättningslantmätare 1 800 kr/timme.
  • Biträdande handläggare 1 200 kr/timme.
  • Kartingenjör och mätingenjör 1 500 kr/timme.

Timavgiften kan ändras under handläggningen dock ej retroaktivt.

Ibland kan olika hinder medföra att en förrättning som sökts inte kan genomföras. Då debiteras du det arbete som redan utförts. Detta gäller även förrättningar som tas tillbaka av sökanden.

Det går också att få ett överenskommet fast pris i vissa fall. Det är något som lantmätaren och du som sökande i så fall kommer överens om när handläggningen påbörjas.

Fast pris

Åtgärd

Fast belopp

Tillägg

Avvisande av ansökan

6 500 kr

-

Registrering av ändrat andelstal enligt

24 a § AL

3 250 kr

700 kr/fastighet utöver den första

Beslut om anslutning enligt

42 a § AL

6 500 kr

700 kr/fastighet utöver den första

Godkännande av överenskommelse enligt 43 § AL

6 500 kr

700 kr/fastighet utöver den första

För avvisande av ansökan och vissa åtgärder enligt anläggningslagen gäller ett fast pris.

Betalning

När förrättningen är klar får du en faktura som ska vara betald inom 30 dagar från fakturadatum. Moms tillkommer inte.