Börsebo 3:2 (Rönö), Vikbolandet

Program tillhörande detaljplan för Börsebo 3:2 inom Rönö på Vikbolandet i Norrköpings kommun

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet den 10 mars 2010, § 46.

Syftet med programmet var att tillåta byggnation av fristående enfamiljshus inom fastigheten Börsebo 3:2 på Vikbolandet i Norrköpings kommun. Bebyggelsen ska anpassas till topografin och uppföras med material som korresponderar till och smälter in med naturen. Naturen och havet är stora värden inom programområdet och bebyggelsen ska anpassas till dessa.

Godkända handlingar

Program Pdf, 1.4 MB.
Behovsbedömning Pdf, 702 kB.

Samrådsredogörelse finns inte upplagd på kommunens webbplats med hänsyn till GDPR (dataskyddsförordningen), kontakta detaljplanering om ni vill ta del av handlingen.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplaneprograms förstasida.