Hållbart resande

Här kan du läsa om hur Norrköpings kommun arbetar för en hållbar trafikplanering av staden.

Norrköpings kommun arbetar för att Norrköping ska bli en hållbar kommun för invånarna, både nu och i framtiden. Norrköpings kommun vill bidra till minskad klimatpåverkan, genom gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik. Vilket bidrar till mindre buller, renare och friskare luft. Transporter står för en tredjedel av koldioxidutsläppen.

Att skapa goda livsmiljöer och levande stadskärnor med människor i fokus, därför behöver vi planera staden för att förenkla för hållbara resor för ett minskat klimatavtryck.

Trafikstrategi

Norrköpings kommun har en ny trafikstrategi från 2022. Trafikstrategi för Norrköping är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen, med syfte att skapa ett tillgängligt och hållbart trafiksystem med god framkomlighet. Genom att skapa plats för de hållbara trafikslagen och grönska möjliggörs en minskning av andelen biltrafik. Social hållbarhet är också en viktig del i trafikstrategin.

Trafikstrategi för Norrköping

Cykla

Att cykla är inte bara ett billigt och miljövänligt sätt att ta sig fram. För kortare resor inom staden är det dessutom det snabbaste och smidigaste alternativet. Att cykla 5 km tar inte mer än 15 minuter – ofta går det till och med snabbare.
Cykla

Kontakt
Utrednings- och utvecklingsenheten