Reglementen

Vilka ansvarsområden de olika kommunala nämnderna har beslutar kommunfullmäktige genom att fastställa nämndreglementen. Nämnder kan sedan genom delegationsordningar besluta vilka frågor som kontorschefer och andra får besluta om.

Nämndreglementen

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping