Reglementen

Vilka ansvarsområden de olika kommunala nämnderna har beslutar kommunfullmäktige genom att fastställa varje nämnds ansvarsområde i ett reglemente för respektive nämnd.

Tillsammans med det allmänna nämndreglementet finns samtliga nämndreglementen samlade i ett dokument, Reglemente för Norrköpings kommuns nämnder.

Nämnder kan sedan genom delegationsordningar besluta vilka frågor som kontorschefer och andra får besluta om.

Reglemente för Norrköpings kommuns nämnder Pdf, 293.2 kB.

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping