Delegationsordningar

Vilka ansvarsområden de olika kommunala nämnderna har beslutar kommunfullmäktige genom att fastställa nämndreglementen.

Nämnden kan sedan genom delegationsordningen besluta vilka frågor som kontorschefer och andra får besluta om.

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping