Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret arbetar på uppdrag av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret verksamhetsområden:

Arbetsmarknadsinsatser - vänder sig i första hand till dem som har svårast att komma in på, eller tillbaka till, arbetsmarknaden.

Ekonomiskt bistånd - beslutar om försörjningsstöd (socialbidrag) och medverkar till att nyanlända får en introduktion i samhället.

Vuxenutbildning - kommunal vuxenutbildning erbjuder flexibel utbildning av hög kvalitet med varierande studieformer både på grundläggande och gymnasial nivå.

Chef för arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret
Pernilla Thott Ljung
Telefon: 011-15 10 88
Skicka e-post


Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontorets organisationsskissPDF (pdf, 504.2 kB)

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping