Kompetensförsörjningsnämnden

Kompetensförsörjningsnämnden ansvarar för vuxenutbildningen. Nämnden är även arbetslöshetsnämnd. Det innebär att de ansvarar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningsåtgärder. Nämnden ansvarar också för ekonomiskt bistånd till familjer och enskilda.

Kompetensförsörjningsnämnden stöds av förvaltningskontoret kompetensförsörjningskontoret (arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt bistånd och vuxenutbildning).

Vuxenutbildning

Ekonomiskt bistånd

Uppdragsplan för kompetensförsörjningsnämnden

Ledamöter i kompetensförsörjningsnämnden

Sammanträdesdagar

Beslut och dokument

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping