Kompetensförsörjningskontoret

Kompetensförsörjningskontoret arbetar på uppdrag av kompetensförsörjningsnämnden.

Kompetensförsörjningskontorets verksamhetsområden:

Arbetsmarknadsinsatser - vänder sig i första hand till dem som har svårast att komma in på, eller tillbaka till, arbetsmarknaden.

Ekonomiskt bistånd - beslutar om försörjningsstöd (socialbidrag) och medverkar till att nyanlända får en introduktion i samhället.

Vuxenutbildning - kommunal vuxenutbildning erbjuder flexibel utbildning av hög kvalitet med varierande studieformer både på grundläggande och gymnasial nivå.

Budget- och skuldrådgivningen - erbjuder rådgivning i ekonomiska frågor

Chef för kompetensförsörjningskontoret
Pernilla Thott Ljung
Telefon: 011-15 10 88
Skicka e-post
Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping