Bilda förening

Här hittar du information om hur du bildar och registrerar en förening.

Vi har även samlat information som du måste känna till gällande föreningens lokaler och verksamhet, till exempel om ni hanterar livsmedel, alkohol, tobak eller lotterier.

När ni har bestämt er för att bilda en förening behöver ni läsa informationen i foldern Bilda en förening Pdf, 631.8 kB..

Registrera

Nu är det dags att registrera föreningen till Norrköpings kommun. Föreningen måste vara registrerad för att ni till exempel ska kunna söka föreningsbidrag.

Registrera din förening eller organisation

Föreningshandlingar

Föreningens årliga hanldringar såsom årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och bokslut laddar ni upp på den egna föreningssidan, under fliken dokumenthantering i Interbook Go.

En föreningslokal kan vara ett rum, en lägenhet eller en byggnad som er förening använder till er verksamhet.

Om föreningen har en lokal har ni stort ansvar för de som besöker lokalen. Hälsan får inte påverkas negativt när man är hos er. Det gäller för era medlemmar, andra besökare och även grannar till lokalen. Ni måste se till att

  • lokalen är anpassad för er verksamhet
  • ni inte stör grannar eller andra i närheten
  • ventilationen är godkänd
  • ingen röker inomhus. Det är inte är tillåtet att röka i allmänna lokaler
  • musik spelas så den inte ger skador på hörseln.

Ändra i lokalen

Ska lokalen byggas ut eller ändras? Då behöver ni göra en anmälan och eventuellt ansöka om bygglov.

Läs mer om bygglov

Livsmedel

Föreningen måste anmäla om ni hanterar, förvarar eller säljer livsmedel. Med livsmedel menas till exempel

  • smörgåsar och kaffebröd
  • korv och hamburgare
  • annan varm eller kall mat
  • kosttillskott

Läs mer om och gör din anmälan om hantering av livsmedel i föreningen

Alkohol

Ni måste ha serveringstillstånd om föreningen serverar eller säljer alkohol. Serveringstillstånd måste ni ha även om ni serverar eller säljer alkoholen i ett slutet sällskap.

Läs mer om alkoholservering och hur du gör din anmälan

Folköl

Om ni säljer tobak eller folköl måste ni anmäla det.

Läs mer om vad som gäller vid försäljning av folköl och hur du gör din anmälan

Tobak

Om ni säljer tobak måste ni söka tillstånd.

Läs mer om vad som gäller vid försäljning av tobak och hur du gör din ansökan

Lotterier

Ordnar er förening spel eller lotterier kan ni behöva göra en ansökan.

Läs mer om lotteritillstånd och hur du gör din ansökan.

Kontakt
Kultur- och fritidskontoret

Wilhelm Wibergs gata 174
601 81 Norrköping Norrköping

Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa, livsmedelsenheten

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping