Folkparksskolan

Folkparksskolan är belägen mitt inne i den natursköna Folkparken vilket ger unika möjligheter till lek, lärande och rekreation.

Förskoleklassen, skolan och fritidshemmet arbetar gemensamt med helhet och sammanhang för eleven. Skolan har plats för 160 elever i förskoleklass till och med årskurs 3. 

Information om beslut

Folkparksskolan avvecklas inför höstterminen 2024 efter beslut från utbildningsnämnden i maj 2023. Alla elever i förskoleklass till årskurs 2 har en garanterad plats på Matteusskolan höstterminen 2024. För de elever som slutar årskurs 3 sommaren 2024 finns en garanterad plats i det skolspår som har funnits många år. De eleverna har en garanterad plats på Hagaskolan till höstterminen 2024.

Här kan du läsa mer om förändringarna i förskola och skola: norrkoping.se/skola-och-forskola/forandringar-i-forskola-och-skola

Folkparksskolans medarbetare är uppdelade i fyra arbetslag där lärare och lärare i fritidshem arbetar tillsammans. I årskurserna 1- 3 arbetar fyra pedagoger som delar på ansvaret för 40 elever i en klass. I förskoleklassen arbetar sex pedagoger som delar på ansvaret för 40 elever. Klasserna är uppdelad i två grupper som inte är fasta utan som kan förändras utifrån vad som fungerar bäst. Vårt arbetssätt och vår organisation är en god grund för trygghet, kontinuitet och lärande.

Vi arbetar för att vår skola ska vara en viktig plats för eleverna och deras familjerna. Elever och lärare ska känna sig stolta över vår skola och sitt arbete. Eleverna ska uppleva trygghet och tillhörighet. Detta är en god grund för mesta möjliga utveckling och lärande. På vår skola strävar vi efter att undervisningen i förskoleklassen, i skolan och i fritidshemmet ska vara utmanande, spännande, väcka inspiration, vara rolig, kräva varje elevs insats och ge glädjen att lyckas.

Folkparksskolan har elever från förskoleklass till år tre. Förskoleklassen arbetar på avdelning Skeppet. Grundskolan har tre avdelningar: Jägaren, Vagnen och Bågskytten. När eleverna börjar årskurs 1 startar de på någon av dessa avdelningar och är sedan kvar på samma avdelning till dess att de slutar årskurs tre.

På Folkparksskolan arbetar vi tillsammans för att alla elever ska lära enligt sin förmåga så långt som möjligt. Lärare, fritidspedagoger och resurspedagoger samarbetar för att skapa så goda förutsättningar som möjligt. Vi har speciallärare, sva-lärare och specialpedagog på skolan som utgör det extra stöd som en del elever behöver. Vi lägger stor vikt vid att våra elever ska lära sig läsa och prioriterar vårt stöd kring detta när något barn inte verkar knäcka koden.

Eleverna i samma årskurs utgör en klass som vi sedan delar upp i två grupper.

Varje klass, mentor och fritidspersonal arbetar med trygghetsskapande klimat från att barnen lämnas till att de går hem efter skolan eller fritids. Förebyggande arbete finns genom samtal och övningar om värdegrund och god kamratanda. Detta genomsyrar både lektioner, raster och fritids.

Ett trygghetsteam arbetar fördjupat med händelser och situationer på skolan som är olösta. Trygghetsteamet består av rektor, kurator och två fritidspedagoger som ses varje vecka. Arbetet dokumenteras i skolans Likabehandlingsplan som finns att läsa på skolans hemsida.

Folkparksskolans elevhälsoteam är den grupp som finns som stöd till både elever och pedagoger när det behövs extra stöd. I elevhälsoteamet har vi specialpedagog, speciallärare, sva-lärare, kurator, logoped, skolsköterska och rektor. Skolan har också tillgång till skolpsykolog.

Vi strävar efter att varje förälder ska känna sig delaktig kring sitt barns utveckling och lärande. Skolan har tillsammans med vårdnadshavare ett gemensamt ansvar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barnets utveckling och lärande.

Vi strävar efter att ge föräldrar kontinuerlig information och delaktighet via veckobrev, gemensamma föräldramöten på hela skolan och inom respektive avdelning.

Folkparksskolan är belägen i gula träbyggnader i hjärtat av Folkparken. Våra elever har en fantastisk natur att vistas i kring skolan. Skolan har en matsal där vi äter våra måltider och ett rörelserum där barnen får rasa av sig och leka lekar. För ämnena idrott och hälsa och slöjd promenerar vi till Matteusskolan där lärare i ämnet undervisar våra elever.

På varje avdelning finns det ett kök och lokaler som är anpassade efter fritidshemsverksamheten och två klassrum med tillhörande grupprum.

Folkparksskolan har ett mottagningskök där vår kokerska arbetar. Vår frukost äter vi på avdelningen Skeppet.

Vi är övertygade om att en god kontakt och ett gott samarbete med dig som vårdnadshavare är det viktigaste elementet för att barnen ska trivas och lära sig så mycket som möjligt under sin tid hos oss på Folkparksskolan.

Mer om Folkparksskolan

Beskrivning: Läsning, matematik, mångkulturellt, estetisk verksamhet

Årskurser: F-3, Fritidshem

Rektor
Tobias Olsson
011-15 24 11
072-254 07 64
Skicka e-post

Sjukanmälan skola
Appen Skola24

Sjukanmälan fritidshem
Appen IST Home Skola

Administratör
Eva Waldenryd
011-15 32 50

Skolsköterska
Catrin Erenger
011-15 30 41

Kurator
Joakim Falk
073-020 24 47

Sva-lärare
Anni Lambot
072-254 07 25

Specialpedagog
Susanne Gröön

Vaktmästare
Martin Gustavsson
072-569 36 57

Vagnen
072-254 07 13

Skeppet
072-254 07 14

Jägaren
072-254 07 16

Bågskytten
072-254 07 11 

Hitta till Folkparksskolan