Rambodalsskolan

Välkommen till Rambodalsskolan, en del av Kungsängsenheten – de samlade förskolorna och skolorna i Smedby-Rambodalsområdet. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära, vilket vi medvetet använder oss av.

Information om beslut

Rambodalsskolan avvecklas inför höstterminen 2024 efter beslut från utbildningsnämnden i maj 2023. Beslutet innebär att området Smedby-Rambodal kommer ha två grundskolor med årskurs F-6 från och med läsårsstart 2024. Ett särskilt skolval ska genomföras för alla barn som har plats på Bjärbyskolan, Smedbyskolan och Rambodalsskolan, där vårdnadshavare har möjlighet att önska plats inom Norrköpings kommunala grundskolor.

Här kan du läsa mer om förändringarna i förskola och skola: norrkoping.se/skola-och-forskola/forandringar-i-forskola-och-skola

Här kan du läsa mer om nya Smedbyskolan och nya Kungsängsskolan:
Utbildningslokaler under utveckling - Smedby-Rambodal

Om Rambodalsskolan

På Rambodalskolan ställs det positiva förväntningar på pedagoger och elever för att alla ska få möjlighet att utvecklas efter sin förmåga. Här på skolan blir alla sedda av varandra och vi fokuserar på det positiva. Det, tillsammans med lyhörda pedagoger som känner av elevernas behov, skapar trygghet så att alla vågar vara sig själva och kan ta för sig.

Elever och lärare ska känna sig stolta över vår skola och sitt arbete. På vår skola strävar vi efter att undervisningen i skolan ska vara utmanande, spännande, väcka inspiration, vara rolig, kräva varje elevs insats och ge glädjen att lyckas.

På skolan sker ett kontinuerligt värdegrundsarbete under namnet STAR, vilket står för Språkbruk, Trygghet, Ansvar och Respekt. Arbetet utgår från kapitel 1 och 2 i Lgr 11. Ett övergripande mål för arbetet är att öka gemenskapen på hela skolan genom att regelbundet träffas och arbeta med ovanstående värdeord på olika sätt och i olika konstellationer. Exempel på det är att redovisa uppgifter inför hela skolan eller att göra samarbetsövningar med elever från andra klasser.

Ny teknik för alla

Vi arbetar för en lärmiljö som ger bästa möjliga förutsättningar för alla. Vår strävan är att få nyfikna, kreativa elever som tar ett aktivt ansvar för sina studier. Hos oss finns därför modern teknik tillgänglig för alla och är en naturlig del av vår verksamhet. Större delen av våra klassrum är utrustade med SMART-boards. Arbetet med datorer stegras för varje år och i årskurs sex har alla elever en egen dator.

Elevrådet

Elevrådet på skolan arbetar aktivt med att föra elevernas talan vilket bl.a. har lett till att varje klass får önska en maträtt varje läsår och att duschrummen kommer byggas om med bås för en tryggare ombytesmiljö.

Mer om Rambodalsskolan

Beskrivning: Idrott och rörelse, musik, slöjd, tema, eget kök

Årskurser: 4-6

Rektor
Torbjörn Hildemark
011-15 31 63
Skicka e-post

Sjukanmälan skola
Appen Skola24

Sjukanmälan fritidshem
Appen IST Home Skola

Administratör
Patrik Liljebladh
0730-20 10 93

Kurator
Frida Georges
0725-81 27 10
Skicka e-post

Öppen 10-12 årsverksamhet
073-020 04 46

Hitta till Rambodalsskolan