Simulatorer i undervisningen

Av Stefan Persson, yrkeslärare och lagledare på Fordons- & Transportprogrammet med inriktning transport, Bråvallagymnasiet

Publicerad 21-06-18


Hur kan man effektivisera utbildningen och erbjuda elever den mängdträning som behövs för att utbilda sig inom de olika behörigheter som finns på Fordons- & Transportprogrammet? På Bråvallagymnasiet används simulatorer som ett komplement till både mängdträning och till den teori som eleverna läser i sin utbildning.

Jag jobbar på Fordons- & Transportprogrammet med inriktning transport. Vi är en yrkesskola där eleverna utbildar sig till yrkeschaufförer. Det innebär att vi utbildar inom B, C och CE behörigheter samt A-, B-, C2 truck och fordonsmonterad kran. Detta kräver många timmar med övning för att tillgodogöra sig den kunskap som krävs för behörigheten. Det kräver en stor lärartäthet då en lärare i ett fordon har med sig max två elever på ett övningspass. Vi behöver även ha ett stort antal fordon inom de behörigheter vi utbildar inom. Allt detta gör att det finns vissa begränsningar i hur mycket mängdträning vi kan erbjuda eleverna.


Bild på simulator. Förstora bilden

Effektivisera utbildningen

Hur kan man effektivisera utbildningen och hur kan vi erbjuda eleverna den mängdträning som många gånger behövs? Dessa var några av de frågor vi hade som gjorde att vi landade i ett intresse för körsimulatorer. Vi ställde oss själva även frågan om vi kan använda oss av simulatorer för att kunna få en utökad mängdträning för eleverna. Och kan i så fall den utökade mängdträningen resultera i en högre målbild för eleverna? I dag är svaret självklart men när vi började var det många olika åsikter om nyttan med simulatorer. Jag hoppar över hela den långa process som föregick innan vi landade i dagens åtta körsimulatorer varav fyra har tillhörande VR-glasögon för körning med truck och lastbilsmonterad kran.

 

Flera datorskärmar bredvid varandra. Förstora bilden

Körsimulatorer

Att använda sig av körsimulatorer i undervisning är relativt nytt. Vi har i dagsläget åtta stycken körsimulatorer. Ofta har simulatorerna blivit en plats man har gått till när det inte har funnits något annat att göra eller bara för att det har varit kul att få köra lite, ungefär som ett tv-spel. Vi på Bråvallagymnasiets transportinriktning har försökt tänka till lite och knutit simulatorernas övningar till våra egna kurser, dess teori och de praktiska övningar som vi utför med skolans övningsbilar. All körning i simulatorerna är numera schemalagd och övningarna eleverna utför ligger till grund för den teori vi läser för tillfället. Genom att först träna grunderna och sedan komplettera den vanliga övningskörningen med den mängdträning du kan få med simulatorernas hjälp, har vi klart förbättrat våra elevers målbild. Genom ett riktigt bra samarbete med tillverkarna av simulatorerna utvecklar vi tillsammans programvaran efter de behov vi på transportgymnasiet har. Det gör att implementeringen mellan simulatorerna och våra kursmål blir tydligare och bättre.

Förutom den positiva effekt vi har kunnat se på elevernas utveckling så har vi även sett en positiv effekt på miljön. Eleverna har under ett år kört 9140 km under 476 timmar och har sparat in 2500 l drivmedel och 7106 kg CO2 genom att köra med simulatorerna.

 

Kontakt

Utbildningskontoret

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping