Vilbergen, Björkalund, Ektorp

Här hittar du information om nya skolor och förskolor i Vilbergen, Björkalund och Ektorp.

Vilbergsskolan

Vilbergsskolan byggdes på 1970-talet och har nu behov av omfattande insatser. Skolan bedöms vara för gammal för att renoveras utifrån gällande byggkrav. Därför finns ett beslut att skolan ska rivas och byggas upp på nytt. I juni 2022 beslutade kommunfullmäktige att Vilbergsskolan ska tas med i kommunens investeringsplan för kommande period 2023.

Den nya Vilbergsskolan ska byggas på samma plats som de befintliga lokalerna. Därför behöver de nuvarande lokalerna rivas innan nybyggnationen kan påbörjas. Byggprojektet startar hösten 2023 i och med rivningen av den nuvarande skolan. Enligt den planerade byggprocessen kommer nya skolan börja byggas 2024.

Den nya Vilbergsskolan blir en modern, arkitektritad skola med en stor idrottshall och ny skolgård. Skolan blir större än den nuvarande skolan. Det kommer finnas plats för tre klasser i varje årskurs och fritidshemmet får egna anpassade lokaler. Den nya skolan kommer fortsatt vara en F-6-skola. Norrköpings kommun väljer att bygga en ny större skola för att kunna erbjuda alla barn i närområdet en plats på skolan.

Under byggprocessen behöver Vilbergsskolans verksamhet vara i tillfälliga lokaler i Ektorp. Planen är att flytta till lokalerna i Ektorp under sommaren 2023. Skolan startar upp sin verksamhet i de tillfälliga lokalerna höstterminen 2023.

De tillfälliga lokalerna kommer ligga bakom Ektorpsringen. På tomten finns idag gamla lokaler som tillhör Ektorpsskolan. Dessa lokaler ska rivas och en paviljong i två våningar ska ställas upp på samma plats. Bakgrunden till varför de tillfälliga lokalerna placeras i Ektorp är att platsen bedöms som mest lämplig, dels är det nära till Vilbergen och dels äger kommunen mark med detaljplan för skolbyggnation i området.

Påverkar flytten Vilbergsskolans organisation?
Flytten förändrar inte skolans organisation. Vilbergsskolan flyttar som en komplett enhet, vilket även innefattar enhetens fritidshem. Skolan kommer ha samma klasser som i dagsläget.

Här publicerar vi breven där skolans rektor informerar vårdnadshavare på Vilbergsskolan om den nya Vilbergsskolan och flytten till de tillfälliga lokalerna.

Informationsbrev nr 1, augusti 2022 Pdf, 699.7 kB.

Nya förskolor i Vilbergen, Björkalund och Ektorp

På förskolan Månstenens tomt ska en ny förskola byggas. Den nya förskolan ska ersätta Månstenen som brann ner 2021. Planeringen pågår och planen är att bygga en förskola med sex avdelningar.

I Björkalund byggs en ny förskola som kommer ha sex avdelningar och med natt- och helgomsorg. Förskolan öppnar upp sin verksamhet i januari 2023.

Visualisering över Björkalund förskola

I Ektorp finns planer att utöka och bygga en ny förskola med sex avdelningar. Den nya förskolan är tänkt att ersätta Målgränds förskola som är i tillfälliga lokaler idag. Det har funnits en överklagan på detaljplanen för området, arbetet med nybyggnationen har därför varit tillfälligt pausat. Detaljplanen har nu vunnit laga kraft. Status på projektet är att en bygglovsansökan ska göras.