Kommunala Pensionärsrådet

Det kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett forum för information och samråd med representation från kommunen och pensionärsorganisationer.

Pensionärsorganisationerna kan i rådet framföra synpunkter som rör målgruppen. Rådet tillför kommunen kunskap och erfarenhet från organisationerna.

Syftet med rådet är att ge pensionärsorganisationerna möjlighet att vara delaktiga i förändringar som kommunen gör som påverkar organisationernas målgrupper

Kommunala pensionärsrådet

  • Kan påverka i aktuella frågor genom sin funktion som referens- och remissorgan eller deltagande i utredningar och arbetsgrupper.
  • Består av minst 14 ledamöter och minst 14 ersättare, varav 5 ledamöter och 5 ersättare representerar kommunen.
  • Sammanträder vid behov, minst 4 gånger per år.

Riktlinjer för pensionärsrådet i Norrköpings kommun Pdf, 53.3 kB.

Kontakt
Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00