Kommunala Pensionärsrådet

Norrköpings kommuns pensionärsråd (KPR) är ett forum för kommunen och pensionärs-organisationer att ha öppen och pågående dialog med varandra kring frågor som rör de äldre i samhället.

Rådets roll som referens- och remissorgan tillför kommunen kunnande och erfarenhet från organisationerna.

Rådet består av minst 14 ordinarie ledamöter och minst 12 ersättare, varav fem ledamöter och tre ersättare representerar kommunen. Rådet sammanträder minst fyra gånger samt arrangerar ett öppet seminarium per år för målgruppen.

Kommunala pensionärsrådet ska

  • vara ett forum där representanter för pensionärsorganisationer kan framföra sina synpunkter. Organisationerna ska genom rådet ha möjlighet att påverka kommunala nämnders beslut i frågor som påverkar de äldre i samhället
  • följa målgruppens behov och föra fram viktiga områden ur ett äldreperspektiv.

Norrköpings kommun

  • får genom KPR pensionärsorganisationernas synpunkter i olika frågor som berör de äldre i samhället
  • kan ge KPR information om planer och förändringar tidigt så att rådets synpunkter och förslag kan påverka nämndernas frågor.

Riktlinjer för pensionärsrådet i Norrköpings kommunPDF (pdf, 99.3 kB)

Protokoll

13 juni 2021PDF (pdf, 660.7 kB)

19 mars 2021PDF (pdf, 1.4 MB)

23 november 2020PDF (pdf, 496.8 kB)

2 oktober 2020PDF (pdf, 133.9 kB)

5 juni 2020PDF (pdf, 450.8 kB)

22 april 2020PDF (pdf, 498.5 kB)

19 februari 2020PDF (pdf, 44.2 kB)

20 november 2019PDF (pdf, 1.6 MB)

19 september 2019PDF (pdf, 1.3 MB)

5 juni 2019PDF (pdf, 1.1 MB)

2 april 2019PDF (pdf, 1.2 MB)

6 december 2018PDF (pdf, 938.3 kB)

25 september 2018PDF (pdf, 1.1 MB)

24 maj 2018PDF (pdf, 52.1 kB)

20 mars 2018PDF (pdf, 1.6 MB)

30 november 2017PDF (pdf, 1.3 MB)

Kontakt
Kommunala Pensionärsrådet
Ordförande
Kommunala Pensionärsrådet
Sekreterare