Stöd för personer med demenssjukdom

När du blivit diagnostiserad med en demenssjukdom finns det många insatser för dig och dina anhöriga att ta del av. Ju tidigare du tar kontakt med kommunen, desto bättre.

Exempel på insatser

Anhörig till någon med demenssjukdom

Anhöriga till personer med demenssjukdom kan behöva stöd i sin situation. Anhörig- och kunskapscenter erbjuder kostnadsfria stödsamtal, samtalsgrupper, studiecirklar och föreläsningar för dig som har en närstående som drabbats.

Levnadsberättelse

En levnadsberättelse är en nedskriven berättelse om någons liv – uppväxt, händelser, vanor och intressen.

Levnadsberättelsen ger dig en möjlighet att beskriva ditt liv och vad som är viktigt för dig. Den hjälper också personalen att lära känna dig och anpassa stödet efter ditt behov och din vilja. När minnet sviker blir levnadsberättelsen ett "stödminne" för dig, dina närstående och eventuell vårdpersonal.

Norrköpings kommun erbjuder alla som får hjälp med anledning av sin demenssjukdom att skriva en levnadsberättelse, men du behöver självklart inte ha några insatser för att skriva en själv.